121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Outstanding people of Ukraine, Great Britain and the USA
Vasyl Symonenko - the contemporary ukrainian poet \ Василь Симоненко - сучасний український поет

V. Symonenko is one of the most talented modem Ukrainian poets. His life was very difficult, tragic and short. The poet had followed it for 29 years. But the short life doesn’t mean the short memory. His life began from Byyivtsy — a small village in Poltava region on January 8, 1935. There is an old peasant hut over the river Udaj, where the future Ukrainian poet Vasyl Andrijovych Symonenko was bom. During his adolescent years1 the boy got to know all grieves of life and suffered hardships. Vasyl studied at the secondary school at wartime and graduated from it with the highest award4 — the gold medal In his childhood he was greatly influenced by his uncle Fedir. It was he who managed to disclose5 the great history of the Ukrainian nation and the whole truth about it to Vasyl.

Later the future poet studied at the faculty of journalism in Kyiv State University after T. Shevchenko. He was chosen the monitor6 of literary studio there. Being a student he wrote a lot of poems, such as Swans of Maternity, Since Childhood, Thief and others.

After graduating from the University Vasyl Symonenko was appointed7 to work in Cherkassy Region. His life there was full of disappointments and despair. But he knew not only the pangs of creation9 but also the joy of his work, lie worked as a journalist in different newspapers.

He belonged to the generation that is usually called «the children of the war». That is why the problems of war and peace are very often raised in his works.

His first book Silence and Thunder was published in 1962. Later he wrote a lot of fairytales, which became widely-known not only in Ukraine. His swan song10 was a book The Fable about Durylo.

One of his best well-known poems is the following one:

Do you know that you are a person?

You know that, don’t you?

Your smile is the only one,

Your suffering is the only one,

Your eyes are the only one too.

Never again you’ll be here.

Tomorrow on this earth

Others will walk here,

Others will love here —

Kinder, nicer or worse

Today everything is for you here —

Lakes, and valleys, and steppes

Hurry with life, my fellow,

Hurry with love, my fellow,

Look, haven’t you overslept?

Because on this Earth — you’re a person,

Is that clear to you?

Your smile is the only one here,

Your suffering is the only one here,

Your eyes are the only one too.

Though his life was very short but he managed to do his best and is regarded one of the best Ukrainian poets. His works are full of love to our nation and its history.

Being devoted to national traditions he proved the immortal spiritual values11 of the Ukrainian people and that fact made his creative works sound very vital12 today when the Ukrainians are solving the problem of their national and cultural revival.13

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО — СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПОЕТ

В. Симоненко — один із найбільш талановитих сучасних українських поетів. Його життя було дуже складним, трагічним і коротким. Поет прожив лише 29 років. Але коротке життя поета ще не означає нетривалої пам’яті про нього. Його життя розпочалося 8 січня 1935 року в невеликому селі Бнівці, що в Полтавській області. На річці Удай стоїть стара селянська хатина, де і народився Василь Андрійович Симоненко. В юнацькі роки хлопцеві довелося пізнати всі життєві труднощі та печалі Василь навчався у середній школі під час війни і закінчив її з найвищою відзнакою — золотою медаллю. У дитинстві на нього великий вплив мав дядько Федір. Це була саме та людина, якій вдалося розкрити Василеві правду про велику історію українського народу. Згодом майбутній поет навчався у Київському державному університеті на факультеті журналістики. Його обрали старостою літературного гуртка. Будучи ще студентом він написав чимало віршів, таких, як «Лебеді материнства», «З дитинства». «Злодій» та інші.

Після завершення навчання в університеті Василь був направлений на роботу в Черкаську область. Але його життя там було сповнене розчарувань і відчаю. Йому були відомі не тільки муки творчості, але й радість від творіння. Він працював журналістом у багатьох газетах.

Він належить до покоління людей, які часто називають «дітьми війни». Тому питання війни і миру посідають значне місце у його творчості.

Його перша збірка «Тиша і грім» була видана у 1962 році. Згодом він написав ще чимало казок, які стази відомими і за межами України. Його «лебединою піснею» стала «Казка про Дурила».

Ось одна з найбільш відомих його поезій:

Ти знаєш, що ти — людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина.

Очі твої — одні.

Більше тебе не буде

Завтра на цій землі

Інші ходитимуть люди.

Інші кохатимуть люди —

Добрі, ласкаві й злі.

Сьогодні усе для тебе —

Озера, гаї, степи

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба —

Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі — людина,

І хочеш тoгo чи ні —

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина.

Очі твої — одні.

Хоча життя його і було коротким, він встиг сягнути вершин майстерності і тому вважається одним із найкращих українських поетів. Його твори сповнені любові до нашого народу та його історії.

Будучи відданим національним традиціям, він утвердив невмирущі духовні цінності українського народу, і саме цей факт робить його літературну діяльність дуже актуальною і правдивою в наш час, коли Україна піднімає питання національного і культурного відродження.

1. adolescent years [ædɔu'lesnt] — молоді роки

2. grief — горе, печаль

3. hardships — труднощі

4. award — нагорода

5. disclose — відкривати

6. monitor—староста

7. to be appointed — бути призначеним

8. disappointment — розчарування

9. pangs of creation — муки творчості

10. swan song [swɔɳ] — «лебедина пісня»

11. immortal spiritual values — невмирущі духовні цінності

12. vital ['vaιtl)— правдивий

13. revival [rι'vaιvl] — відродження

Questions

1. When and where was V. Symonenko bom?

2. The sort life doesn’t mean the short memory, does it?

3. Whom was he influenced by in his childhood?

4. What can you say about his study at the University?

5. What was he famous for?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити