121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Outstanding people of Ukraine, Great Britain and the USA
Rudyard Kipling \ Редьярд Кіплінг

I would like to tell you about Rudyard Kipling, a famous English writer and poet. He was born on December 30, 1865 in Bombey, India, where he began to write. His parents were English, but Hindu1 was the first language he spoke. His father, professor of architectural sculpture, was the Director of the Lahore Museum. So the boy spent his early childhood in Lahore. As a child Rudyard was quick to learn and alert2 in games. At the age of six his sister and he were sent to England and educated at an English College in North Devon.

Moving back to India in 1882, Rudyard Kipling began his early career as a journalist. At 21 he published his first book of verse. Then The Plain Tales from the Hills attracted public attention Soon some other tales established his reputation as a master of fiction. He travelled around the world. The writer visited China, Japan, and the USA. When he returned to England in 1889, his reputation had preceded him, and within a year he was acclaimed3 as one of the most brilliant prose writers of his time.

He lived for a few years in America, where he married an American, Caroline Starr Balestier. There Kipling wrote several of his most popular works. Those were his stories for children, which became classics: The Jungle Books, Captains Courageous, and Just so Stories. These books showed the wit and wisdom4 of the animals who can talk. Many of the stories in Soldiers Three (1888) are full of humour, but others, such as The Mark of the Beast are horror tales.

In the meantime he wrote a series of poems which he called Barrack Room Ballads, The Ballad of East and West, and a poem If which he dedicated to his son. His only son was killed in World War I.

Kipling’s first successful novel was Kim (1905). In it he gave a colourful and dramatic picture of a complicated5 life of Indian people, as seen through the eyes of a poor orphan6 boy, Kim. Captains Courageous (1897) was a story of deep-sea fishermen, and was one of his most dramatic stories of the sea.

In 1907 Rudyard Kipling became the first English writer to receive the Nobel prize for literature7.

He continued to publish collections of short stories for adults8 throughout the rest of his life.

The charm of his stories is in the exciting plots, a variety of themes and characters. As Somerset Maugham wrote: «He not only created characters, he created men. No one has made it more exciting, and no one has presented it so vividly and with such a wealth of colour... He remains the best short-story writer England can boast of".

Rudyard Kipling was equally at home in prose and in verse.

He died in 1936, at the age of seventy. A year after his death there appeared Something of Myself a collection of autobiographical notes containing memoirs9, and that «something» about himself which Kipling was willing to disclose10.

РЕДЬЯРД КІПЛІНГ

Я хочу розповісти вам про Редьярда Кіплінга, відомого англійського письменника і поета. Він народився 30 грудня 1865 року в місті Бомбей, що в Індії, де й почав писати. Його батьки були англійцями, але мова хінді була першою мовою, якою він заговорив. Його батько, професор архітектурної скульптури, був директором музею в Лахорі. Отже, хлопчик провів своє дитинство у Лахорі. Дитиною Редьярд був швидким у навчанні і жвавим в іграх. У віці шести років його з сестрою відправили в Англію, де він навчався в англійському коледжі в Північному Дейвоні.

Повернувшись до Індії у 1882 році, Редьярд Кіплінг розпочав свою кар’єру як журналіст. У 21 рік він надрукував свою першу книгу віршів. Відтак його «Прості казки з гір» привернули увагу читачів Невдовзі декілька інших казок склали йому репутацію майстерного белетриста. Він подорожував по всьому світу. Письменник відвідав Китай, Японію і США. Коли він повернувся у 1889 р до Англії, добра слава вже випередила його, і протягом року його проголосили одним із найвидатніших прозаїків того часу.

Декілька років він прожив в Америці, де одружився з американкою Кароліною Старр Балестьє. Там Кіплінг написав декілька своїх найпопулярніших творів. То були оповідання для дітей, які стали класикою «Книга джунглів» б «Відважні мореплавці», «Просто так, казки для маленьких дітей» У цих книгах розповідалось про кмітливість і мудрість тварин, що вміли розмовляти Багато оповідань із книги «Три солдати» (1888) сповнені гумору, а інші, таю, як «Знак звіря» — це казки-жахи.

Тим часом він написав низку віршів, які назвав «Балади казарми», «Балади Сходу і Заходу» і поему «Якщо», яку він присвятив своєму синові Його єдиний син загинув під час Першої світової війни.

Перший вдалий роман Кіплінга називався «Кім» (1905) У ньому він змалював яскраву і драматичну картину складного життя індійського народу побачену очима бідного хлопчика-сироти, Кіма «Відважні мореплавці» (1897) — історія морського рибалки, яка стала одним із найдраматичніших оповідань про море.

У 1907 році Редьярд Кіплінг став першим англійським письменником, який отримав Нобелівську премію в галузі літератури.

Він продовжував друкувати збірки коротких оповідань для дорослих до кінця свого життя.

Привабливість його оповідань полягає у хвилюючих сюжетах, у різноманітті тем і образів Соммерсет Моем писав так: «Він не лише створював образи, він створював людей. Ніхто не зробив цього більш захоплююче, і ніхто не представив їх так чітко і з таким багатством кольорів. Він залишається найкращим романістом Англії, яким вона може пишатися».

Редьярд Кіплінг був однаково добрим прозаїком і поетом.

Він помер у 1936 році, у віці 70 років. Через рік після смерті вийшла збірка автобіографічних замальовок «Дещо про себе», у якій були спогади і оце «щось» про себе, яке Кіплінг захотів розкрити.

1. Hindu — мова хінді

2. to be alert [ə'lə:t] — бути жвавим

3. acclaim — проголошувати

4. wisdom — мудрість

5. complicated — складний

6. orphan ['ɔ:fən] —сирота

7. the Nobel prize for literature — Нобелівська премія в галузі літератури

8. adults — дорослі люди

9. memoirs ['memwɑ:z] —мемуари, спогади

10. disclose — розкривати

Questions

1. Who was R. Kipling by origin?

2. Why was he born in India?

3. Where did he study?

4. When did Kipling publish his first book of verse?

5. Where did the writer travel throughout his life?

6. What are his famous stories for children?

7. When did he receive the Nobel prize? What for?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити