121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

Outstanding people of Ukraine, Great Britain and the USA
Robert Burns - my favourite english poet \ Роберт Бернс - мій улюблений англійський поет

I’d like to tell you a few words about my favourite poet — Robert Bums. He was born on January 25, 1759. His father William was a gardener. The family was very poor but books were always welcomed in their home. Robert and his brother Gilbert learned to read very early and their father invited them a young teacher — John Murdoch. He taught his pupils to speak English correctly, recite poems and read with them the best authors from English literature. Very early Robert had to start earning money for his family. But poetry became his main occupation.

Bums wrote his first poem at the age of fifteen. He wrote about his native land, people who lived around him, about love. He wrote about dreams of poor people and their hopes for freedom. Everybody understood his simple ballads and his first book of poetry brought him fame. Everybody likes his poems Oh, My Love... and Tree of Liberty.

But his life wasn’t very happy. Bums was poor and parents of his beloved June didn’t agree for their marriage. Only at the age of thirty Robert Bums could get married. He had three children.

Robert Burns died very early at the age of 37. Only after his death he became famous in many countries.

РОБЕРТ БЕРНС — МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ АНГЛІЙСЬКИЙ ПОЕТ

Я хотів би сказати вам кілька слів про мого улюбленого поета — Роберта Бернса. Він народився 25 січня 1759 року. Його батько, Вільям, був садівником. Сім’я була дуже бідною, але у їхньому будинку завжди шанували книги. Роберт та його брат Гілберт навчилися читати дуже рано, і їхній батько запросив для них молодого вчителя Джона Мердока. Він навчав своїх учнів розмовляти правильно англійською мовою, декламувати вірші та читав із ними найкращих авторів англійської літератури. Дуже рано Робертові довелось почати заробляти гроші для своєї сім’ї. Однак поезія залишилась його основним заняттям.

Бернс написав свої перші вірші у віці п’ятнадцяти років. Він писав про свою рідну землю, людей, які живуть навколо нього, про кохання. Він писав про мрії бідних людей та їхні сподівання на свободу. Усім були зрозумілі його прості балади, і його перша книга поезій принесла йому славу. Його вірші «Моє кохання» та «Дерево свободи» подобаються всім.

Але його життя не було щасливим. Берне був бідним, і батьки його коханої Джун не погодилися на їхній шлюб. Лише у віці тридцяти років Берне зміг одружитися У нього було троє дітей.

Роберт Бернс помер дуже рано у віці 37 років. Лише після смерті він став відомий у багатьох країнах.

Questions

1. When was Robert Burns born?

2. What was his father?

3. What education did Robert Burns get?

4. What poems by Robert Burns have you read?

5. What are his poems about?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити