121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The arts
Music in my life \ Музика у моєму житті

Everybody likes music: some people enjoy classical music, others are fond of pop music. For some of them music is a voice for the thoughts and feelings. For others it’s a harmless way to relax1 and have fun. So many people, so many opinions. You can sometimes understand better the inner world2 of the person when you speak on music because it is a short way to see if your friend shares your musical values3 or not.

Some young people prefer classical music to rock and pop music because they consider that rock and pop lost their importance nowadays. Everything is controlled by machines and technology. Ten or twenty years ago there were real artists writing real songs and now all you can get is synthesisers4 and dance music.

But among young people there are many fans of pop music who consider that pop music is still better today than ever before. There are stars all over the world with lots of different styles and images. And it’s great! Pop is like big fun-fair5. If you can’t have a good time it’s nobody’s fault6 but yours. The names of the biggest stars in music of the 20th century are: Elvis Presleys the Beatles, Michael Jackson, Madonna and many others.

Best of all I like Michael Jackson who is called a living legend7. I have many cassettes8 with his songs and often listen to them because to my mind his music is first of all extraordinary and creative9.

I prefer music among all arts because it speaks a universal language and makes the world brighter.

МУЗИКА У МОЄМУ ЖИТТІ

Усі люблять музику: дехто надає перевагу класичній, інші захоплюються популярною. Для деяких із них музика — це вираження думок і почуттів. Для інших— найкращий спосіб відпочити і розважатись. Скільки людей — стільки й думок. Іноді можна краще зрозуміти внутрішній світ людини, поговоривши про музику, тому що це простий спосіб побачити, чи твої друзі поділяють твої музичні погляди, чи ні.

Деякі молоді люди надають перевагу класичній музиці, а не року чи поп-музиці, тому що вважають, що рок та поп-музика втратили свою вагомість на сьогоднішній день. Бо усе залежить лише від машин та технологій Десять чи двадцять років тому були справжні митці, які писали справжні пісні, а зараз все, що можна почути, це лише синтезатори та танцювальна музика.

Але серед молодих людей є чимало шанувальників популярної музики, які вважають, що вона зараз значно краща, ніж будь-коли раніше В усьому світі зірки музики різняться стилями та іміджем І це чудово! Популярна музика — наче ярмарок. І якщо ти не отримуєш від цього задоволення, то це лише твоя вина, нікого іншого. Ось імена най видатніших зірок музики XX століття Елвіс Престлі, «Бітлз», Майкл Джексон, Мадонна та багато інших.

Більш за все мені подобається Майкл Джексон, якого називають живою легендою. Я маю чимало касет із записами його пісень і часто їх слухаю, оскільки, на мою думку, його музика — надзвичайна та творча.

Я надаю перевагу музиці серед усіх мистецтв тому, що музика промовляє до всіх однією мовою і робить цей світ яскравішим.

1. harmless way to relax — тут: найкращий спосіб відпочити і розважитись

2. inner world — внутрішній світ

3. share (one’s) musical values — поділяти чиїсь музичні погляди

4. synthesiser ['sιnθιsιsə] — синтезатор

5. fun-fair — ярмарок

6. fault — вина

7. living legend — жива легенда

8. cassettes — касети

9. extraordinary [ιks'trɔ:dnrι] and creative — надзвичайна та творча (про музику)

Questions

1. Do you agree that pop music has become a part of everyday life?

2. Does the attitude to pop music differ in various age groups? Why?

3. What part does music occupy in your everyday life?

4. What music do you prefer?

5. Do you collect records and cassettes?

6. What is your favourite rock (pop) singer?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити