121 усна тема з англійської мови - Валігура Ольга 2003

The arts
The effect of rock music on young people \ Вплив рок-музики на молодь

Many young people today are fond of listening to music, though there are world-wide complaints1 about the effects of rock on the young people. Psychologists say that listening to rock music results in «escapism» (abandoning social responsibilities). They also add that some rock music (for example, certain heavy metal songs) affect young people like drugs. There are well-known cases of antisocial and amoral behaviour2 on the part of young «music-addicts»3. Medical research has proved beyond doubt that the volume of sound produced by powerful music at rock concerts does great damage4 both to the senses of hearing and to the nervous system. Indeed, cases of mass hysteria5 are not at all unusual at pop concerts.

But the great popularity of the rock music speaks for itself. Rock music is central to the youth culture. The young are unified by it, communicate through it. It attracts great masses of young people all over the world, expressing their hopes, dreams, disappoint ments and joys.

ВПЛИВ РОК-МУЗИКИ НА МОЛОДЬ

У наш час багато молодих людей захоплюється музикою, однак в усьому світі поширюється невдоволення тим, як рок-музика впливає на молодь.

Психологи стверджують, що результатом прослуховування рок-музики є «ескейпізм» — «втеча від дійсності» (втеча від соціальної відповідальності). Вони також додають, що деякі види рок-музики (наприклад, певні пісні у стилі «тяжкого металу») діють на молодь як наркотики. Добре відомі випадки асоціальної й аморальної поведінки частини молоді, «залежної від музики». Медичні дослідження переконливо довели, що інтенсивність звуку потужної музики на рок-концертах дуже шкодить як органам слуху, так і нервовій системі. Дійсно, випадки масової істерії не є чимось незвичайним на поп-концертах.

Але велика популярність рок-музики говорить сама за себе. Рок-музика є головною в молодіжній культурі. Вона об’єднує молодь, через неї молодь спілкується. Вона приваблює чимало молоді в усьому світі, виражає її надії, мрії, розчарування і радості.

1. complaints [kəm’pleint] — скарга, незадоволення

2. behaviour [bi'heivjə] —поведінка

3. addict ['ædikt]—наркоман

4. to do damage — шкодити

5. hysteria [his'tiəriə]— істерія

Questions

1. Are there any complains about the effect of rock on the young people?

2. What do psychologists say?

3. What has medical research proved?

4. Why does rock music attract great masses of young people?

5. What role does music play in your life?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити