Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE GEOGRAPHICAL POSITION OF GREAT BRITAIN


There are two large islands and several smaller ones, which lie in the north-west coast of Europe. Collectively they are known as the British Isles. The largest island is called Great Britain. The smaller one is called Ireland. Great Britain is separated from the continent by the English Channel. The country is washed by the waters of the Atlantic Ocean. Great Britain is separated from Belgium and Holland by the North Sea, and from Ireland — by the Irish Sea.

There are two states in the British Isles. One of them governs of the most of the island of Ireland. This state is usually called the Republic of Ireland. The other state has authority over the rest of the territory.

The official name of this country is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. But it is usually known by a shorter name — «The United Kingdom». The total area of Great Britain is 244,000 square km.

They say that the British love of compromise is the result of the country’s physical geography. This may or may not be true, but it certainly true that the land and climate in Great Britain have a notable lack of extremes. The mountains in the country are not very high. It doesn’t usually get very cold in the winter or very hot in the summer. It has no active volcanoes, and an earth tremos which does no more than rattle teacups in a few houses which is reported in the national news media. The insular geographical position of Great Britain promoted the development of shipbuilding, different training contacts with other countries.


QUESTIONS

1. Where is Great Britain situated?

2. What is the total area of Great Britain?

3. What is the official name of this country?

4. Is Great Britain a mountainous country?

5. What’s the result of the country’s physical geography?


VOCABULARY

British Isles — Британські острови

to govern — керувати, управляти

to rattle — гриміти

volcano — вулкан

earth tremos — землетрус

to be separated — бути відмежованим

insular — острівний


ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (1)


На північно-західному узбережжі Європи розташовані два великих і кілька маленьких островів. Разом вони відомі як Британські острови. Найбільший острів називається Великобританією. Менший — Ірландією. Великобританія відділена від континенту протокою Ла-Манш. Країна омивається водами Атлантичного океану. Великобританія відмежована від Бельгії та Голландії Північним морем, а від Ірландії — Ірландським морем.

На Британських островах дві держави. Одна з них займає острів Ірландію. Ця держава, як правило, називається Ірландською Республікою. Другій державі підпорядкована вся інша територія.

Офіційна назва цієї країни — Сполучене Королівство Великобританії й Північної Ірландії. Але в основному вона відома під короткою назвою — Сполучене Королівство. Загальна площа Великобританії становить 244 000 кв. км.

Стверджують, що любов британців до компромісів — результат географічного положення країни. Це може бути, а може й не бути правдою, однак істина в тому, що рельєф і клімат Великобританії відрізняються відсутністю будь-яких контрастів. Гори в країні не дуже високі. Взимку тут не буває занадто холодно, а влітку не дуже спекотно. У країні немає діючих вулканів. Землетруси, про які повідомляється в засобах масової інформації, викликають хіба що дзенькання чашок у кількох будинках. Острівне географічне положення Великобританії сприяє розвиткові кораблебудування та різноманітних торговельних зв’язків з іншими країнами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити