Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

TRANSPORT IN BRITAIN


You can reach England either by plane, by train, by car or by ship. The fastest way is by plane. London has three international airports: Heathrow, the largest, connected to the city by underground; Gatwick, south of London, with a frequent train service; Luton, the smallest, used for charter flights.

If you go to England by train or by car you have to cross the Channel. There is a frequent service of steamers and ferry-boats which connect the continent to the south-east of England.

People in Britain drive on the left and generally overtake on the right. The speed limit is 30 miles per hour (50 km/h) in towns and cities and 70 m.p.h. (110 km/h) on motorways.

When you are in London you can choose from four different means of transport: bus, train, underground or taxi. The typical bus in London is a red double-decker. The first London bus started running between Paddington and the City in 1829. It carried 40 passengers and cost a shilling for six kms.

The next to arrive were the trains; now there are twelve railway stations in London. The world’s first underground line was opened between Baker St. and the City in 1863. Now there are ten underground lines and 273 underground stations in use. The London underground is also called the Tube, because of the circular shape of its deep tunnels.


QUESTIONS

1. What is the fastest way of traveling?

2. How many airports are there in London?

3. What kind of service helps to cross the Channel?

4. What are some «rules» of driving in Britain?

5. What does typical bus in London look like?

6. Where was the first underground opened?

7. Why is London underground called the Tube?


VOCABULARY

to reach — досягати

underground — метро

charter flight — чартерний рейс

steamer — пароплав

ferry-boat — пором

to overtake — обганяти

shilling — шилінг

shape — форма


ТРАНСПОРТ У БРИТАНІЇ


Ви можете дістатися до Англії як завгодно: літаком, потягом, автомобілем або кораблем. Найшвидший спосіб — літаком. У Лондоні є три міжнародних аеропорти: Хітроу, найбільший, з’єднаний з містом метрополітеном; Гетвік, на півдні Лондона, з частим обслуговуванням потягами; Лютон, найменший, використовуваний для чартерних рейсів.

Якщо ви приїхали до Англії потягом або автомобілем, то повинні були перетнути протоку. Вона обслуговується частими корабельними рейсами і поромами, що з’єднують континент із південним сходом Англії.

Люди в Британії водять автомобіль по лівому боці та, в основному, обганяють по правому. Обмеження швидкості — 30 миль на годину (50 км/год.) у малих і великих містах і 70 миль на годину (110 км/год.) на автостраді.

Коли ви в Лондоні, то можете обирати один з чотирьох видів транспорту: автобус, потяг, «підземку» або таксі. Типовий автобус Лондона — двоповерховий омнібус червоного кольору. Перший лондонський автобус почав ходити між Педдінгтоном і Сіті в 1829 р. Він перевозив 40 пасажирів, і проїзд коштував один шилінг за 6 кілометрів.

Наступними з’явилися потяги; зараз є дванадцять головних залізничних станцій у Лондоні. Перша у світі лінія метрополітену була відкрита між Бейкер-стріт і Сіті в 1863 р. Тепер в експлуатації знаходяться десять ліній метрополітену і 273 станції метро. Лондонська « підземка » також зветься Трубою через колоподібні обриси її глибоких тунелів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити