Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

BRITISH TRADITIONS AND CUSTOMS


British nation is considered to be the most conservative in Europe. It is not a secret that every nation and every country has its own customs and traditions. In Great Britain people attach greater importance to traditions and customs than in other European countries. Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up. The best examples are their queen, money system, their weights and measures.

There are many customs and some of them are very old. There is, for example, the Marble Championship, where the British Champion is crowned; he wins a silver cup known among folk dancers as Morris Dancing. Morris Dancing is an event where people, worn in beautiful clothes with ribbons and bells, dance with handkerchiefs or big sticks in their hands, while traditional music sounds.

Another example is the Boat Race, which takes place on the river Thames, often on Easter Sunday. A boat with a team from Oxford University and one with a team from Cambridge University hold a race.

British people think that the Grand National horse race is the most exciting horse race in the world. It takes place near Liverpool every year. Sometimes it happens the same day as the Boat Race takes place, sometimes a week later. Amateur riders as well as professional jockeys can participate. It is a very famous event.

There are many celebrations in May, especially in the countryside.

Halloween is a day on which many children dress up in unusual costumes. In fact, this holiday has a Celtic origin. The day was originally called All Halloween’s Eve, because it happens on October 31, the eve of all Saint’s Day. The name was later shortened to Halloween. The Celts celebrated the coming of New Year on that day.

Another tradition is the holiday called Bonfire Night.

On November 5, 1605, a man called Guy Fawkes planned to blow up the Houses of Parliament where the king James 1st was to open Parliament on that day. But Guy Fawkes was unable to realize his plan and was caught and later; hanged. The British still remember that Guy Fawkes’ Night. It is another name for this holiday. This day one can see children with figures, made of sacks and straw and dressed in old clothes. On November 5th, children put their figures on the bonfire, burn them, and light their fireworks.

In the end of the year, there is the most famous New Year celebration. In London, many people go to Trafalgar Square on New Year’s Eve. There is singing and dancing at 12 o’clock on December 31st.

A popular Scottish event is the Edinburgh Festival of music and drama, which takes place every year. A truly Welsh event is the Eisteddfod, a national festival of traditional poetry and music, with a competition for the best new poem in Welsh.

If we look at English weights and measures, we can be convinced that the British are very conservative people. They do not use the internationally accepted measurements. They have conserved their old measures. There are nine essential measures. For general use, the smallest weight is one ounce, then 16 ounce is equal to a pound. Fourteen pounds is one stone. The English always give people’s weight in pounds and stones. Liquids they measure in pints, quarts and gallons. There are two pints in a quart and four quarts or eight pints are in one gallon. For length, they have inches, feet, yards and miles.

If we have always been used to the metric system therefore the English monetary system could be found rather difficult for us. They have a pound sterling, which is divided into twenty shillings, half-crown is cost two shillings and sixpence, shilling is worth twelve pennies and one penny could be changed by two halfpennies.


QUESTIONS

1. What nation is considered to be the most conserva- ::ve in Europe?

2. What are the best examples of their conservatism?

3. What are the most popular English traditions?

4. What is the original name of Halloween?

5. What is a popular Scottish event?

6. What is the Eisteddfod?

7. What peculiarities of the English monetary system do you know?


VOCABULARY

to be considered — вважатися, розглядатися як

customs — традиції

to attach — приділяти

proud — гордий

to keep (past kept, p.p. kept) up — підтримувати, зберігати

to crown — коронувати

folk — народний (який стосується звичаїв, традицій простого народу)

to wear (past wore, p.p. worn) — одягати, носити

ribbon — стрічка, стрічечка; тасьма

handkerchief — носова хустка

Boat Race — гонки човнами

Easter Sunday — Великодня Неділя

exciting — збудливий, хвилюючий

amateur — любитель; шанувальник; аматор

rider — вершник, наїзник; жокей

event — подія

countryside — сільська місцевість

Celtic — кельтський

origin — походження; початок

All Halloween’s Eve — Переддень Усіх Святих (скор. Хеллоуїн)

Bonfire Night — Ніч багать

to blow up — підірвати

to catch (caught) — схопити, заарештувати

to hang (past hung, p.p. hung) — повісити

straw — солома

bonfire — багаття

firework — зазвич. мн. феєрверк

truly — дійсно, по-справжньому

Eisteddfod — щорічний фестиваль бардів (в Уельсі)

competition — змагання

to convince — переконувати, запевняти

essential — найважливіший; необхідний; основний

ounce — унція (= 28,3 г)

pound — фунт, Сучасна міра ваги, яка використовується в англомовних країнах (= 453,6 г)

stone — мн. зазвич. незм. стоун (міра ваги, дорівнює 14 фунтам, або 6,34 кг)

pint — пінта (міра ємності; в Англії = 0,57 л; у СІЛА = 0,47 л для рідини)

quart — кварта (одиниця виміру об’єму рідини; дорівнює 74 галона = 2 пінтам)

gallon — галон (міра рідких і сипучих тіл = 4,54 л) inch — дюйм ( = 2,5 см)

foot — фут (міра довжини, дорівнює 30,48 см) yard — ярд (міра довжини, дорівнює 3 футам або 914,4 мм)

mile — англійська миля (= 1609 м)

metric system — метрична система

pound sterling — фунт стерлінгів (грошова одиниця Великобританії, дорівнювала 20 шилінгам, або 240 пенсам; з 1971 р. дорівнює 100 пенсам)

shilling — шилінг (англ. срібна монета = 1/20 фунта стерлінгів = 12 пенсам)

half-crown — півкрони (монета в 2 шилінги 6 пенсів)

penny — мн. реnсе, pennies (про окремі монети) пенні, пенс

halfpenny — півпенні


БРИТАНСЬКІ ТРАДИЦІЇ І ЗВИЧАЇ


Британська нація, як вважають, є найбільш консервативною в Європі. Це не секрет, що кожна нація і кожна ::раїна має свої власні звичаї й традиції. У Великобританії люди приділяють більше уваги традиціям і звичаям, ніж в інших європейських країнах. Англійці пишаються своїми традиціями і старанно зберігають їх. Найкращий приклад — їхня королева, парламентська монархія, грошова система, їхня система мір.

Існує багато звичаїв, і деякі з них дуже давні. Є, наприклад, мармуровий чемпіонат, де британського чемпіона коронують; його нагороджують срібним кубком, відомим серед танцюристів народного танцю як Моріс Дансинг. Моріс Дансинг — це подія, коли люди, одягнені в красиві строї зі стрічками й дзвіночками, танцюють під традиційну музику, тримаючи в руках носові хустки або великі ціпки.

Іншим прикладом є змагання з веслування, що проходять на річці Темза, часто у Великодню Неділю. Човен з командою від Оксфордського університету і другий човен з командою від університету Кембриджа пливуть наперегони.

Британці думають, що велика національна кінна гонка — найбільш захоплююча гонка у світі. Вона проходить біля Ліверпуля щорічно. Іноді це трапляється в той самий день, коли проходять змагання з веслування, іноді це буває на тиждень пізніше. У гонці можуть брати участь як наїзники-любителі, так і професійні жокеї. Це — дуже відоме свято.

Багато свят у травні, особливо в сільській місцевості.

Хеллоуїн — день, коли багато дітей наряджаються в незвичайні костюми. Фактично, це свято має кельтське походження. День спочатку називали Перед днем усього Хеллоуїна, тому що це трапляється 31 жовтня, напередодні Дня усіх Святих. Назва була пізніше скорочена до Хеллоуїна. У цей день кельти святкували прихід Нового року.

Інша традиція — це свято, яке називається Ніч багать.

5         листопада 1605 р. людина на ім’я Гай Фокс планувала підірвати будинок парламенту, де король Джеймс І повинен був у той день відкрити засідання. Але Гаєві Фоксу не вдалося здійснити задумане, він був пійманий і пізніше повішений. Британці все ще пам’ятають ту ніч Гая Фокса. Це інша назва для цього свята. У цей день можна побачити дітей з фігурками, зробленими з мішковини й соломи, і вбраних у старий одяг. П’ятого листопада діти кладуть свої фігурки в багаття і спалюють їх, потім запалюють феєрверки.

Наприкінці року проходить найвідоміше новорічне свято. У Лондоні багато людей на святкування передодня Нового року приходить на Трафальгарську площу. Там о 12 годині ночі 31 грудня вони співають і танцюють.

Единбурзький фестиваль музики і драми — щорічне популярне шотландське свято. Сучасним валлійським святом є щорічний фестиваль бардів, національний фестиваль традиційної поезії і музики зі змаганням за кращу нову поему валлійською мовою.

Якщо ми подивимося на англійську систему мір і ваги, то можемо переконатися, що британці — дуже консервативні люди. Вони не використовують міжнародну, прийняту в усьому світі систему мір. Вони зберегли свої старі міри. Є дев’ять основних мір. Для загального використання найменшою мірою ваги є одна унція, тоді як 16 унцій дорівнюють фунтові. Чотирнадцять фунтів — один стоун. Англійці завжди визначають вагу людей у фунтах і стоунах. Рідину вони вимірюють у пінтах, квартах і галонах. У кварті — дві пінти, в одному галоні — вісім пінт або чотири кварти. Для виміру довжини вони використовують дюйми, фути, ярди та милі.

Якщо ми звикли використовувати одиниці метричної системи, то англійську грошову систему нам буде важко зрозуміти. Вони мають фунт стерлінгів, що поділяється на двадцять шилінгів, пів крони коштує два шилінги і шість пенсів, шилінг коштує дванадцять йенні, один пенні можна поміняти на два півпенні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити