Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

BRITISH HOMES


There are 22 million homes in Britain — big homes and small homes, old cottages and new buildings, houses and flats. (Americans say «apartment» but British people say «flat»). Many British people love old houses and these are often more expensive than modern ones. They also love gardening and you will see gardens everywhere you go: in towns, villages and out in the country. Some are very small with just one tree and a few flowers. Others are enormous with plenty of flowers and enough vegetables and fruit trees. Two third of the families in Britain own their houses. Millions of these houses are the same with two or three bedrooms and a bathroom upstairs, dining-room and kitchen downstairs. To pay for their house, home owners borrow money from a «building society» and pay back a little every month.

There are a great many different kinds of homes in Britain, but there are not enough! It is often very difficult for young people to find a home when they want to start a family. British homes are usually smaller than American homes. But like Americans old people, young families and unmarried people do not usually live together.


QUESTIONS

1. How many homes are there in Britain?

2. Two thirds of families own their own houses, don’t they?

3. What do these families do to pay for houses?

4. Is it difficult or easy for young people to find a home?

5. What can you tell about British homes?


VOCABULARY

owner — власник

to borrow — займати

enormous — величезний

ЖИТЛО АНГЛІЙЦІВ


У Британії існує 22 мільйони будинків — великих і маленьких, старих котеджів і нових будинків, квартир (американці говорять «апартаменти», а англійці — «квартира»). Багато англійців живуть у старих будинках, і це майже завжди дорожче, ніж жити в сучасних будівлях. Вони також люблять садівництво, і ви побачите сади, куди б не йшли — у містах, селах і поза селами. Деякі дуже маленькі, з одним деревом і невеликою кількістю квітів. Інші — величезні, з великою кількістю квітів, а також овочів і фруктових дерев. 2/3 англійських родин володіють своїми будинками. Мільйони таких будинків однакові — із двома або трьома спальнями і ванною нагорі, їдальнею і кухнею внизу. Щоб заплатити за будинки, власники позичають гроші в будівельному товаристві та повертають потроху кожного місяця.

У Британії багато різних видів будинків, але їх недостатньо! Багатьом людям дуже важко знайти будинок, коли вони хочуть завести родину. Житла англійців, як правило, менші за американські. Але, як і в американців, старі, молоді родини і неодружені люди в основному не живуть разом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити