Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

MUSIC IN GREAT BRITAIN


Classical music in Britain is a minority interest. Not all classical musicians become well known to the general public. For example, the Italian tenor Pavarotti became famous in the country when an aria sung by him was used by the BBC to introduce its 1990 football World Cup coverage. Despite this low profile, thousands of British people are dedicated musicians and many public libraries have a well-stocked music sections.

Several British orchestras, singers, opera and ballet companies and also certain annual musical events, have international reputations.

In the 1960s, British artists had a great influence on the development music in the modern, for «pop» idiom. The Beatles and other British groups were responsible for several innovations, which were then adopted by popular musicians in the USA and the rest of the world. These included the writing of words and music by the performers themselves, and more active audience participation. The words of their songs also helped to liberate the pop idiom from its former limitation to the topics of love and teenage affection. Other British artists in groups such as Pink Floyd and Cream played a major part in making the musical structure of pop music similarly more sophisticated.

Since the 1960s, popular music in Britain has been an enormous and profitable industry. The Beatles were awarded the honour of MBE (Member of the British Empire) for their services to British exports. Within Britain the total sales of the various kinds of musical recording are more than 200 million every year and the vast majority of them are of popular music. Many worldwide trends have come out of Britain and British «pop» artists have been active in attempting to cross the boundaries between popular music, folk music and classical music.


QUESTIONS

1. Is classical music popular in Great Britain?

2. What made Pavarotti famous?

3. What did British artists do for the development of music in the 1960s?

4. What prize were the Beatles awarded in the 1960s? And what for?


VOCABULARY

coverage — трансляція по радіо

low profile — слабкий інтерес

dedicated — відданий

idiom — спосіб вираження

sophisticated — витончений

boundary — границя


МУЗИКА У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ


Класична музика в Британії є інтересом меншості. Не всі класичні музиканти стають відомими широкій публіці. Наприклад, італійський тенор Паваротті став відомим у країні, коли арія, проспівана ним, транслювалася по БІ-БІ-СІ під час чемпіонату з футболу за Кубок світу в 1990 р. Незважаючи на такий слабкий інтерес, тисячі британців — люди, віддані музиці, і багато громадських бібліотек мають добре забезпечені музичні секції.

Деякі британські оркестри, виконавці-постановники опери і балету, а також певні щорічні музичні події мають міжнародну популярність.

У 1960-х pp. британські артисти мали величезний вплив на розвиток сучасного напрямку поп-музики. «Бітлз» та інші британські групи здійснили нововведення, що були прийняті американськими музикантами й іншим світом. Це були написання слів і музики самими виконавцями і більш активна участь аудиторії. Слова пісень розкріпачували і звільняли від обмежень тему кохання й підліткових почуттів і переживань. Інші британські групи, такі як «Пінк Флойд» і «Крем», сприяли тому, що популярна музика стала більш витонченою.

З 1960-х pp. британська поп-музика стала величезною і прибутковою індустрією. Група «Бітлз» за свій внесок у британський експорт була визнана гідною звання «Член Британської імперії». Загальна кількість продажів різних музичних записів складала 200 мільйонів, і більшу частину займала популярна музика. Багато світових напрямків вийшли з Британії, і британські поп-виконавці часто стирали грані між популярною, народною і класичною музикою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити