Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

CHRISTMAS


Christmas Day is celebrated on December 25. Many people look at Christmas as the time to celebrate the birth of Jesus Christ, but really the tradition goes back to the earliest times.

In those days the sun meant so much to primitive man that when it began to go lower each day till December 23, people thought the sun was going to die out and they were worried. They ate less keeping the food for the next year.

On December 23 the sun stayed in the sky longer and after that the nights were becoming shorter and shorter. When this happened, the primitive man was very happy. He even felt he wanted to celebrate it.

Later it became a tradition to celebrate it at the end of December with presents and plenty of eating. Now Christmas tree stands in everybody’s living-room at Christmas. In the earliest times green trees were symbols of life. Candles at Christmas also go back to those times. People believed then that their light helped them to forget the darkness of winter.

The first weekday after Christmas is a public holiday. In England it is called Boxing Day. In past times it was the traditional day to give presents to servants. This day is called Boxing Day because at one time the presents were put in boxes (Christmas boxes). Usually Boxing Day is December 26, but if Christmas Day falls on a Saturday, Boxing Day is on December 27.

Not all Christmas traditions are old. The first Christmas card was made only in 1842 by an English painter who sent that card to one hundred of his friends. Now millions of Christmas cards are sent and received.

Christmas is a time for eating. The traditional food is turkey, Christmas cake, Christmas pudding made of fruit. Some families make pudding a year before they eat it. Believe it or not, in a year they eat the pudding with great pleasure.


QUESTIONS

1. When is Christmas celebrated?

2. Why did people feel they wanted to celebrate this day?

3. What stands in everybody’s living-room at Christmas now?

4. How is the traditional day to give presents called?

5. When was the first Christmas card made?

6. What is the traditional Christmas food?


VOCABULARY

to celebrate — святкувати

birth — народження

primitive — примітивний, простий

to worry — турбуватися

plenty of — безліч, велика кількість

candle — свічка

servant — слуга

turkey — індичка


РІЗДВО


Різдво відзначається 25 грудня. Багато людей вважає Різдво святом, пов’язаним з народженням Ісуса Христа. Але насправді традиція бере початок з давнини.

У той час сонце мало велике значення для первісних людей. І коли воно починало заходити раніше з кожним днем до 23 грудня, вони (люди) думали, що сонце зникне. І їх це турбувало. Вони менше їли, зберігаючи їжу на наступний рік.

23 грудня сонце затримувалося на небі довше і після цього ночі ставали все коротшими й коротшими. Коли це траплялося, первісні люди були щасливі. Вони навіть захотіли це відсвяткувати.

Пізніше стало традицією відзначати це наприкінці грудня подарунками і безліччю їжі. Тепер у кожному будинку на Різдво стоїть різдвяна ялинка. У давні часи вічнозелені дерева були символом життя. Традиція ставити свічки на Різдво також іде від давнини. Люди вважали тоді, що світло допомагає їм забути темряву зими.

Перший робочий день після Різдва — це всенародне свято. Останнім часом стало традицією в цей день робити подарунки службовцям. Цей день називається День скрині, тому що колись подарунки складали в коробки (різдвяні скрині). Як правило, День скрині — це 26 грудня, але якщо Різдво припадає на суботу, то День скрині святкується 27 грудня.

Не всі різдвяні традиції стародавні. Перша різдвяна листівка була зроблена тільки в 1842 р. англійським художником, що надіслав такі листівки сотні своїх друзів. Тепер люди надсилають та одержують мільйони різдвяних листівок.

Різдво — це свято смачної їжі. Традиційні страви — індичка, різдвяний пиріг, різдвяний фруктовий пудинг. Деякі родини готують пудинг за рік до того, як його треба з’їсти. Хочете вірте, хочете ні, через рік вони їдять пудинг із великим задоволенням.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити