Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

RELIGION IN BRITAIN


Every person in Britain is given the right to religious freedom. Britains are predominantly Cristians. Anglican Church (the Church of England) is legally recognized as the official church of the State. In 1534 Henry VIII broke away from the Church of Rome and declared himself Head of the Church of England. Church in Britain does not receive money from the state, but it has many properties and a large number of stocks and shares. Priests have the right to be married, and after 1987 women were allowed to become priests.

The Presbyterian Church is the established Church in Scotland. It is separated from the Anglican Church, and it has its own organizations and appoints its own ministers.

There is no officially established church in Wales.

There are two most widespread Christian Churches in Wales, they are Methodist and Baptist.

The Cardinal Archbishop of Westminster is the leader of the Catholic Church in Britain. In general, married men are not allowed to be Catholic priests.

The Jewish community in Britain is considered to be the second largest group of Jews in Europe. More than half of them live in London, Jews still have to marry Jews, for both racial and religious reasons.

British Muslim community is one of the largest communities in Western Europe.

Nowadays fewer and fewer people in Britain go regularly to the traditional Protestant and Catholic Churches. But still many people are interested in religion. There are many Christian organizations that are growing fast. Every year appear new cults, which are not based on Christianity or other major religion.

Today the old narrow intolerance of the churches is disappearing. Many established churches are moving closer together, they bring nearer the movement toward universal Christian unity.


QUESTIONS

1. What church is the official church of Great Britain?

2. What is the established church in Scotland?

3. What is the official church in Wales?

4. Are there any other communities in Britain?

5. Are people still interested in religion?


VOCABULARY

to declare — проголошувати

property — володіння, приватна власність

to appoint — призначати

intolerance — нетерпимість


РЕЛІГІЯ В БРИТАНІЇ


Кожна людина в Британії має право на свободу совісті. Англійці — в основному християни. Англіканська церква — офіційно визнана церква держави. У 1534 р. Генріх VIII розірвав відносини з Римською церквою і проголосив себе главою англіканської церкви. Церква в Англії не одержує грошей від держави, але має численні володіння і запаси. Священики мають право одружуватися, і після 1987 р. жінкам було дозволено ставати священиками.

Пресвітеріанська церква — основна церква Шотландії. Вона відділена від англіканської церкви, має свої власні організації та призначає своїх власних міністрів.

В Уельсі немає офіційно прийнятої церкви. Дві найпоширеніші християнські церкви Уельсу — це церкви методистів і баптистів.

Архієпископ Вестмінстера є лідером католицької церкви Британії. В основному одружені чоловіки не можуть бути католицькими священиками.

Єврейська громада Британії вважається другою за величиною в Європі. Більша частина євреїв живе в Лондоні. Євреї дотепер одружуються з єврейками з релігійних і расових причин.

Британська мусульманська громадськість — одна з найбільших громад Західної Європи.

Усе менше і менше людей сьогодні ходять до традиційної протестантської або католицької церкви. Але все-таки люди цікавляться релігією. Зараз розвивається дуже багато християнських організацій. Щороку з’являються нові культи, не засновані на християнській або якій-небудь іншій великій релігії.

Сьогодні вже зникає колишня нетерпимість церкви. Багато церков зближаються, несучи із собою загальну християнську єдність.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити