Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE HISTORY OF HALLOWEEN


On October 31st, the eve of All Saints Day or just Halloween is celebrated.

The tradition of Halloween began in the fifth century B.C. by the Irish Celts, who organized their year according to the agricultural calendar and marked the transition from one year to the next on October 31.

The Celts, ancient inhabitants of Great Britain, celebrated their New Year on November 1st. It was celebrated every year with a festival that marked the end of the «season of the sun» and the beginning of «the season of darkness and cold.

On the eve before their new year, October 31, it was believed that Samhairi, who was the Lord of the Death and Prince of Darkness, called together all the dead people. The Celts believed the boundary between the worlds of the living and the dead became blurred on this night.

On October 31st, the Druids, who were the priests and teachers of the Celts, would meet in the hilltop in the dark oak forest. They considered oak trees to be sacred. The Druids would light fires and offer sacrifices of crops, animals and possibly even human beings. They told fortunes about the coming year by examining the remains of the animals that had been sacrificed.

When the morning arrived, the Druids would give an ember from their fires to each family who would then take them home to start new cooking fires at home. These fires would keep the homes warm and free from evil spirits.

The story tells us that during the transition, spirits return to earth, looking for living bodies to possess for the following year. The Celts dress up in ghoulish costumes and parade around to frighten them away.

In the year 835 AD the Roman Catholic Church made November 1st a church holiday to honour all the saints. This day is called All Saint’s Day. It used to be also known as Hallowmas. Gradually, over the years, October 31st became known as All Hallow Even, eventually All Hallow’s Eve, and then Halloween as we know it today.

It was thought that even strangers could help a soul’s passage to heaven by saying prayers.


QUESTIONS

1. When do we celebrate Halloween?

2. When did the tradition of All Saints Day begin?

3. Who were the priests of Celts?

4. What did Drtiids do during this holiday?

5. Why did the Celts dress up in ghoulish costumes?

6. When did November 1st become a church holiday?


VOCABULARY

All Saints Day — День усіх святих

Irish Celts — ірландські кельти

transition — перехід, закінчення

ancient inhabitants — давні жителі

Lord of the Death — Володар Смерті

boundary — межа, кордон

to blur — розмивати, стирати

the Druids — друїди

priest — священик, священнослужитель, жрець

hilltop — вершина пагорба

oak forest — діброва

to consider — розглядати, вважати, думати

to offer sacrifices of — приносити в жертву

human beings — люди, людські істоти

to tell (past told, p.p. told) fortunes about — пророкувати

ember — тліюче вугілля

evil spirits — злі духи

to dress up in ghoulish costumes — наряджатися в огидні костюми

to frighten away — лякати, відлякувати

to honour — святкувати на честь

prayers — молитви, благання


ІСТОРІЯ ХЕЛЛОУЇНА


31 жовтня святкується переддень Дня всіх святих, або просто Хеллоуїн.

Традиція святкування Хеллоуїна з’явилася в п’ятому сторіччі до нашої ери в ірландських кельтів, що вели своє літочислення за сільськогосподарським календарем і відзначали кінець одного року та початок іншого 31 жовтня.

Кельти, давні жителі Великобританії, святкували свій Новий рік 1 листопада. Його святкування проходило на фестивалі, який відзначав кінець «сонячного сезону» і початок «сезону темряви та холоду».

Вважалося, що в переддень Нового року, 31 жовтня, Шамхайн, який був Володарем Смерті і Принцом Темряви, збирав усіх мертвих людей. Кельти вірили, що в цю ніч межа між світами живих і мертвих стиралася.

31 жовтня друїди, які були священиками та вчителями кельтів, зустрічалися на вершині пагорба в темній діброві. Вони вважали дуб священним деревом. Друїди запалювали вогні й приносили жертви із зерна, тварин і, можливо, навіть людей. Вони робили пророкування на наступний рік, розглядаючи залишки тварин, що були принесені в жертву.

Коли наставав ранок, друїди давали тліюче вугілля від своїх вогнів кожному сімейству, яке потім відносило їх додому, щоб запалити новий вогонь у своєму вогнищі. Ці вогники зігріють і захистять будинок від злих духів.

Історія розповідає, що під час злиття світів духи повертаються на землю і шукають живі тіла, щоб захопити їх на наступний рік. Кельти наряджаються в огидні костюми та влаштовують процесії, щоб віджахнути духів.

У 835 р. н. е. римсько-католицька церква зробила 1 листопада церковним святом на честь усіх святих. Цей день називають Днем усіх святих. Цей день був також відомий як Хеллоуїн. Поступово, протягом багатьох років, 31 жовтня стало відомим, як Ол Халлоу Івен, а в кінцевому варіанті Ол Халлоус Івен, і потім Хеллоуїн, яким ми знаємо цей день сьогодні.

Вважалося, що навіть незнайомець своїми молитвами міг допомогти душі потрапити на небеса.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити