Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

ENGLISH HALLOWEEN CUSTOMS


The celebration of All Saints Day or just Halloween takes place on October 31st. The tradition of Halloween began in the fifth century B.C. This day the Irish Celts celebrated their New Year at that time, because they organized their year according to the agricultural calendar and marked the transition from one year to the next on October 31.

In the year 835 A. D. the Roman Catholic Church made November 1st a church holiday to honour all the saints. This day is called All Saint’s Day. Since that time many years have passed. Some traditions are gone, new traditions appeared. I am going to tell you about the most popular customs of Halloween.

The most known custom is the tradition of dressing.

The tradition of dressing in costume for Halloween has both European and Celtic roots. Hundreds of years ago, winter was an uncertain and frightening time. Food supplies often ran low and, many people afraid of the dark, the short days of winter were full of constant worry. On Halloween, when it was believed that ghosts came back to the earthly world, people thought that they would encounter ghosts if they left their homes. To avoid being recognized by these ghosts, people would wear masks when they left their homes after dark so that the ghosts would mistake them for fellow spirits. On Halloween, people placed bowls of food outside their homes to appease the ghosts and prevent them from attempting to enter their home.

Fire has always played an important part in Halloween. Fire was very important to the Celts as it was to all early people. In the old days people lit bonfires to ward away evil spirits and in some places they used to jump over the fire to bring good luck. Today, we light candles in pumpkin and then put them outside our homes to ward of evil spirits.

Another tradition is Apple Bobbing. It has the roman origins. The Roman festival for remembering the dead was also in October. During this time, the Romans remembered their goddess, Pomona. She was the goddess of the trees and fruits, and when the Romans came to Britain, they began to hold these two festivals on the same day as Samhain. Apples probably became associated with Halloween because of this festival. Some people believe that, if you slice an apple through the equator (to reveal the five-pointed star within) and then eat it by candlelight before a mirror, your future spouse will appear over your shoulder.

Trick or Treat was first known as Mischief Night. Halloween was a time for making mischief — many parts of England still recognize this date as Mischief Night — when children would knock on doors demanding a treat (Trick or Treat) and people would disguise themselves as witches or ghosts, in order to obtain food and money from nervous householders.

Halloween was sometimes called Nut Crack Night or Snap Apple Night, in England. Families would sit by the fire and tell stories while they ate apples and nuts.


QUESTIONS

1. When does Halloween take place?

2. When did the tradition of All Saints Day begin?

3. When did the Roman Catholic Church make November 1st the church holiday of All Saints?

4. What are the roots of tradition of dressing in costumes for Halloween?

5. Why did people wear masks and dress in costumes for Halloween?

6. Why do people light fire in Halloween?

7. What Halloween traditions do you know?

8. What is Apple Bobbing?

9. What people do on Snap Apple Night?


VOCABULARY

All Saints Day — День усіх святих

Irish Celts — ірландські кельти

transition — перехід, закінчення

to honour — тут: на честь

earthly world — земний світ

bonfire — багаття

to mistake (past mistook, p.p. mistaken) smb. for — прийняти когось за

early people — тут: давні люди

to ward away — тут: відлякувати

pumpkin — гарбуз

goddess — богиня

evil spirits — злі духи

associate — асоціювати

candlelight — світло свічок

to treat — жартувати

to disguise — ховати, тут: перевдягатися

witch — відьма ghost — дух

to slice — нарізати скибочками

mirror — дзеркало

spouse — чоловік, дружина

Mischief Night — Ніч витівок

nervous householders — нервові мешканці

Snap Apple Night — ніч поїдання яблук


АНГЛІЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ ХЕЛЛОУЇНА


Святкування Дня всіх святих, або Хеллоуїна, відбувається 31 жовтня. Відзначати цей день почали в п’ятому сторіччі до нашої ери ірландські кельти. У цей день вони святкували свій Новий рік, тому що вели літочислення за сільськогосподарським календарем. Вони відзначали кінець одного року і початок іншого 31 жовтня.

У 835 р. нашої ери римсько-католицька церква зробила 1 листопада церковним святом на честь усіх святих. Цей день називають Днем усіх святих. З того часу пройшло багато років. Деякі традиції зникли, з’явилися нові.

Я розповім вам про найвідоміші традиції Хеллоуїна.

Найвідоміша традиція — традиція перевдягання.

Традиція перевдягання в костюми для Хеллоуїна має як європейські, так і кельтські корені. Сотні років тому зима була такою порою року, яка лякала людей. їжі завжди не вистачало, багато людей боялося темряви, короткі зимові дні були повні неспокою. Існувало повір’я, ніби на Хеллоуїн у земний світ поверталися духи, і люди боялися, що вони можуть зустріти духів, тому коли виходили з будинку, то вдягали маски, щоб духи прийняли їх за таких же духів, як вони самі. На Хеллоуїн, щоб умилостивити духів і перешкодити їм увійти до себе в дім, люди виставляли на вулицю блюда з їжею.

Вогонь також відігравав важливу роль у святкуванні Хеллоуїна. Як і для всіх давніх людей, вогонь був дуже важливий для кельтів. У давні часи люди запалювали багаття, щоб віджахнути злих духів, у деяких місцях вони стрибали над вогнем, щоб стати щасливими. Сьогодні ми запалюємо свічки в гарбузі й виставляємо на вулицю, щоб захиститися від злих духів.

Інша традиція — Епл Бобін. У неї римські корені. Римський фестиваль поминання покійних відбувався також у жовтні. У цей час римляни вшановували свою богиню Помону. Вона була богинею дерев і фруктів, і коли римляни прийшли в Британію, вони почали проводити обидва фестивалі, Самхайн і Епл Бобін, у той самий день. Можливо, саме через цей фестиваль яблука стали асоціюватися з Хеллоуїном. Деякі люди вірять, що якщо зробити надрізи на яблуку по його середині (так щоб вийшла п’ятикутна зірка всередині), а потім з’їсти його при свічках перед дзеркалом, зображення вашого майбутнього супутника життя з’явиться у вас над плечем.

Традиція «Трік чи Тріт» (жарт або частування) була спочатку відома як Ніч витівок. Хеллоуїн був часом для витівок, у багатьох частинах Англії дотепер це свято так і називають — Ніч витівок, час, коли діти стукають у двері й вимагають частування (частування або жарт), люди перевдягаються у відьом чи духів, щоб одержати частування або гроші від нервових мешканців.

Хеллоуїн часто називають в Англії Ніччю биття горіхів або Ніччю поїдання яблук. Родини можуть сидіти біля каміна і розповідати історії, при цьому їсти яблука й горіхи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити