Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

BONFIRE NIGHT


From Scotland to the Channel, Britain is full of customs and traditions. A lot of them have very long histories. Some are funny, some are strange. But they’re all interesting and are all part of the British way of life.

I am going to tell you about the holiday called Bonfire Night or Guy Fawkes Day.

It all started, when Queen Elizabeth 1st took the throne of England, she made some laws against the Roman Catholics. Guy Fawkes was one of a small group of Catholics who felt that the government was treating Roman Catholics unfairly. They had hoped that the next King, James 1st, would change the laws but he didn’t. A group of men, led by Robert Gatesby, plotted to kill King James. Guy Fawkes was one of the group. They made a conspiracy to blow up the English Parliament and King James 1st on November 5, 1605. It was the day set for the king to open Parliament.

Before that, a man bought a house next door to the parliament building. The house had a cellar which went under the parliament building. They planned to put gunpowder under the house and blow up parliament and the king.

Guy Fawkes was given the job to keep watch over the barrels of gunpowder and to light the fuse, but he was discovered before he could blow up parliament. Guy Fawkes was put in prison and tortured until he told them the names of all the people involved in the Gunpowder Plot.

Every year on 5th November, the Day of the Gunpowder Plot or Guy Fawkes Day is celebrated. Throughout England, towns and villages light huge bonfires, let off magnificent fireworks, burn an effigy of Guy Fawkes and celebrate the fact the Parliament and James I were not blown by Guy Fawkes.

As well as burning effigy of Guy Fawkes, the bonfires are used to cook potatoes wrapped in foil, they call it jacket potatoes. In main town and cities, torch-lit processions are also popular on this night too.

During the days before Bonfire Night, children used to take their home-made guys out on the street and ask for «a penny for the Guy» for fireworks.


QUESTIONS

1. What is another name for Bonfire Night holiday?

2. What was Guy Fawkes?

3. Who was the leader of that people who wanted to blow up the Parliament and the King?

4. When did that affair take place?

5. What was Guy Fawkes’ job that night?

6. What happened to Guy Fawkes when he was caught?


VOCABULARY

funny — веселий, кумедний

Bonfire Night — Ніч багаття

to take (past took, p.p. taken) the throne — зійти на трон

to treat — звертатися

to lead (past led, p.p. led) — очолювати, бути поводирем

to plot — готувати змову

conspiracy — таємна змова

to blow up (past blew, p.p. blown) — підривати

to buy (past bought, p.p. bought) — купувати, купити

cellar — льох

gunpowder — порох

barrel — діжка

fuse — ґніт, бікфордів шнур, запал

to put (past put, p.p. put) in prison — кинути у в’язницю

to torture — катувати, мучити

to involve — утягувати

Gunpowder Plot — Порохова змова

to let (past let, p.p. let) off — запускати

fireworks — феєрверки

effigy — зображення

to wrap in — загортати в


НІЧ БАГАТТЯ


Від Шотландії до Ла-Маншу Великобританія сповнена звичаїв і традицій. Багато які з них мають дуже довгу історію. Деякі кумедні, деякі дивні. Але всі вони цікаві та є часткою британського способу життя.

Я збираюся розповісти вам про свято, яке називається Ніччю багаття, або Днем Гая Фокса.

Усе почалося, коли королева Елізабет І зійшла на трон Англії й прийняла деякі закони проти римських католиків. Гай Фокс був одним із членів маленької групи католиків, які вважали, що уряд поводиться з римськими католиками нечесно. Вони сподівалися, що наступний король, Джеймс І, змінить закони, але він не зробив цього. Група чоловіків під керівництвом Роберта Гейтсбі готувала вбивство короля Джеймса. Гай Фокс був одним із цієї групи. Вони підготували таємну змову та 5 листопада 1605 р. хотіли підірвати англійський парламент і короля Джеймса І. Це був день, коли король відкривав засідання парламенту.

Перед цим один чоловік купив будинок по сусідству з будинком парламенту. У будинку був льох, що проходив під ним. Змовники планували помістити під будинком порох і підірвати парламент і короля.

Гаєві Фоксу довірили уважно спостерігати за діжками з порохом і запалити ґніт, але він був виявлений перш ніж зміг підірвати парламент. Гая Фокса було кинуто до в’язниці, і його катували, поки він не сказав імена всіх людей, залучених до Порохової змови.

Щороку 5 листопада святкується річниця Порохової змови, або День Гая Фокса. По всій Англії, у всіх містах і селах запалюються величезні багаття, запускаються чудові феєрверки, спалюються зображення Гая Фокса, і люди святкують те, що парламент і король Джеймс не були висаджені Гаєм Фоксом у повітря.

Багаття, як і палаючі зображення Гая Фокса, використовуються для того, щоб пекти картоплю, загорнену у фольгу, яку називають «картоплею в кожушках». У великих і маленьких містах у цю ніч популярні процесії зі смолоскипами.

Протягом декількох днів перед Ніччю багаття діти виносять на вулицю саморобні фігурки Гая і продають їх по одному пенні за фігурку, збираючи гроші на феєрверки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити