Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

MAY DAY


May Day is the holiday of the first day of the month of May. But before 1752, when the calendar was changed, it was 11 days earlier. It is the time of year when warmer weather begins and flowers and trees start to blossom. It is said to be a time of love and romance. It is when people celebrate the coming of summer with lots of different customs that are expressions of joy and hope after a long winter.

May Day celebrations have their origins in the Roman festival of Flora, goddess of flowers, which marked the beginning of summer.

People decorated their houses and villages with fresh-cut flowers gathered at dawn in the belief that the vegetation spirits would bring good fortune.

May 1st was an important day in the Middle Ages. In the very early morning, young girls went into the fields and washed their faces with dew. They believed this made them very beautiful for a year after that. Also, on May Day the young men of each village tried to win prizes with their bows and arrows.

In some places May Day celebrations begin at sunset on 30 April. They include lots of floral decorations and processions through towns and villages.

May is the month for traditional dancing around the maypole. Many English villages still have a maypole, and on May 1st, the villagers dance around it. The original maypoles were freshly felled trees, stripped of their branches, brought into the community and adorned with garlands and ribbons. The Maypole was originally a pagan fertility symbol.


QUESTIONS

1. When is May Day celebrated?

2. What do people celebrate on this day?

3. Where does May Day take its origins?

4. How do people organize this festival?

5. Why was this holiday so important in the Middle Ages?

6. What is the maypole?


VOCABULARY

to blossom — цвісти; розпускатися; розцвітати

to celebrate — святкувати

festival of Flora — фестиваль богині Флори

goddess — богиня

vegetation spirit — дух рослин

fortune — доля; ознака

the Middle Ages — середньовіччя

dew — роса

bow — лук

arrow — стріла

sunset — захід, захід сонця

maypole — травневе дерево (прикрашений квітами стовп, навколо якого танцюють 1 Травня в Англії)

felled trees — зрубане дерево

to strip — здирати, обдирати; знімати верхній шар

community — тут: селище

to adorn — прикрашати

garlands — гірлянди

ribbons — стрічки

pagan — язичницький

fertility — родючість


ПЕРШЕ ТРАВНЯ


Перше травня — це перше свято травня. Але до 1792 p., коли календар був змінений, воно відбувалося на 11 днів раніше. Це час року, коли погода стає теплішою, квіти й дерева починають цвісти. Вважається, що це час кохання і романтики. Це час, коли люди починають святкувати наближення літа з безліччю інших традицій, які після довгої зими є проявами радості й надії.

Святкування Першого травня походить від святкування римського фестивалю богині Флори, богині квітів, що знаменував початок літа.

Люди прикрашали свої будинки й села зрізаними на світанку квітами, вірячи, що духи рослин принесуть їм удачу.

Перше травня було важливим днем у середньовіччі. Дуже рано молоді дівчата виходили в поле й умивалися росою. Вони вірили, що це зробить їх дуже красивими наступного року. Також Першого травня чоловіки кожного із сіл для одержання призу змагалися у стрілянні з лука.

У деяких місцях святкування Першого травня починається на заході сонця 30 квітня. Воно включає у себе декорації з квітів і процесії по містах і селах.

Травень — це місяць для традиційного танцю навколо травневого дерева. Багато англійських сіл практикують це свято, і Першого травня жителі танцюють довкола дерева. Справжнє травневе дерево — це тільки-но зрубане дерево, очищене від гілок, встановлене в центрі селища і прикрашене гірляндами й стрічками. Травневе дерево — це язичницький символ родючості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити