Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

REMEMBRANCE DAY


The eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month the British celebrate Remembrance Day. It marks the signing of the Armistice, on 11th November 1918, to signal the end of World War One.

Remembrance Day is celebrated on 11 November. It is a special day to remember all those men and women who were killed during the two World Wars and other conflicts. At one time the day was known as Armistice Day and was renamed Remembrance Day after the Second World War.

Remembrance Sunday is held on the second Sunday in November, which is usually the Sunday nearest to 11 November. Special services are held at war memorials and churches all over Britain. A national ceremony takes place at the cenotaph in Whitehall, London.

The first actual Poppy Day was held in Britain on November 11. Since then, during every November, they keep the memory alive, who sacrificed their lives during war.

Throughout the world the poppy is associated with the remembrance of those who died in order that we may be free. But how many of us are aware of the reason of how and why the poppy became the symbol of remembrance? The areas of northern France known as Flanders and Picardy saw some of the most concentrated and bloodiest fightings of the First World War. There was complete devastation. Buildings, roads, trees simply disappeared. Where once there were homes and farms, there was now a sea of mud — a grave for the dead where soldiers still lived and fought. After that, only one living thing survived — the poppy flower. The poppy, flowering each year with the coming of the warm weather, brought life, hope, colour and consolation to those still fighting. Poppies’ seeds can lay in the ground for years without germinating, and only grow after the ground has been disturbed.

Americans celebrate Veterans Day and there in Britain they have Remembrance Day.


QUESTIONS

1. When is Remembrance Day celebrated?

2. What does Remembrance Day mark?

3. What is Armistice Day?

4. Where does the national ceremony take place?

5. What does the poppy flower symbolize?


VOCABULARY

Remembrance Day — День пам’яті загиблих у Першу та Другу світові війни

Armistice — припинення воєнних дій, припинення вогню

Armistice Day — День угоди про перемир’я

Remembrance Sunday — див. Remembrance

Day to be held on — проводитися, проходити

cenotaph — тут: пам’ятник Невідомому солдатові; кенотаф, кенотафій (похоронний пам’ятник у вигляді гробниці, який насправді не містить тіла померлого; споруджувався в тому випадку, коли прах покійного виявлявся недоступним для поховання)

Flanders — Фландрія (одна з історичних провінцій Нідерландів)

Picardy — Пікардія (історична область Франції)

the most concentrated fightings — найзапекліші бої

germinating — проростання

Veterans Day — День ветеранів


ДЕНЬ ПAМ’ЯТІ


Об одинадцятій годині одинадцятого дня одинадцятого місяця британці відзначають День пам’яті. Він символізує підписання перемир’я 11 листопада 1918 p., закінчення Першої світової війни.

День пам’яті святкується 11 листопада. Це особливий день пам’яті всіх тих чоловіків і жінок, які були вбиті під час двох світових воєн, а також інших конфліктів. Якийсь час цей день був відомий як День підписання перемир’я і був перейменований у День пам’яті після Другої світової війни.

День пам’яті загиблих під час Першої і Другої світових воєн проводиться в другу неділю листопада, або в неділю, найближчу до 11 листопада. Спеціальні служби проводяться у військових меморіалах і в церквах по всій Англії. Національна церемонія відбувається біля пам’ятника Невідомому солдатові у Вайтхоллі, Лондон.

Перше свято Поппі Дей пройшло в Англії 11 листопада. Відтоді кожен листопад англійці завжди вшановують тих, хто пожертвував своїм життям у ту війну.

По всьому світу маки асоціюються з Днем пам’яті тих, хто загинув за волю. Але хто з нас знає, як і чому мак став символом пам’яті? В областях північної Франції, відомих як Фландрія і Пікардія, проходили найбільш запеклі й кровопролитні бої Першої світової війни. У цих областях усе було повністю знищене. Будівлі, дороги, дерева просто зникли. Там, де до цього були будинки та ферми, з’явилося море бруду — воно стало могилою для мертвих, могилою, на якій продовжували жити й боротися солдати. Після всього цього тільки одна жива рослина вижила — квітка маку. Щороку з приходом тепла цвів мак, вісник життя, надії, яскравих фарб і розради тим, хто все ще бореться. Насіння маку може лежати в ґрунті, не проростаючи роками, і прорости після того, як землю потривожать.

Американці святкують День ветеранів, в Англії ж святкується День пам’яті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити