Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN GREAT BRITAIN


Environmental protection is an international issue of great importance and Great Britain pays much attention to it. There are nearly 500 000 protected buildings and 7000 conservation areas of architecture of historical interest in Britain. The Government supports the work of the voluntary sector in preserving the national heritage.

Total emissions of smoke in the air have fallen by 85 per cent since 1960. Most petrol stations in Britain stock unleaded petrol. The Government is committed to the control of gases emission, which damage the ozone layer. They also contribute to the greenhouse effect, which leads to global warming and a rise in sea levels. Britain stresses the need for studying the science of climate change.

Green belts are areas where land should be left open and free from urban sprawl. The Government attaches great importance to their protection. National parks cover 9 per cent of the total land area of England and Wales. The National Rivers Authority protects island waters in England and Wales. In Scotland the River purification authorities are responsible for water pollution control.

Great Britain takes care of its environment for themselves and next generations.


QUESTIONS

1. What is an international issue of great importance?

2. What are green belts?

3. Who is responsible for water pollution control in Scotland?

4. What is the total emission of smoke in the air?

5. Is it easy to buy unleaded petrol in Britain?


VOCABULARY

purification — очищення

voluntary — добровільний

petrol — бензин

emission — викид

layer — шар


ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ


Захист навколишнього середовища — міжнародна справа величезного значення, і Великобританія приділяє цьому велику увагу. У Британії близько 500 000 будинків, які охороняються державою, і 7000 закритих зон, що становлять архітектурний та історичний інтерес. Уряд заохочує роботу добровольців зі збереження національної спадщини.

З 1960 р. загальний викид диму в атмосферу знизився на 85 % . Більшість бензоколонок у Великобританії продає бензин без домішок свинцю. Уряд контролює викид газів, які руйнують озоновий шар. Вони також сприяють виникненню парникового ефекту, котрий веде до глобального потепління і підняття рівня моря. Британія підкреслює необхідність вивчення науки про зміни клімату.

Зелені пояси — це області, де земля повинна залишатися вільною від міських забудов. Держава надає великого значення їхньому захисту. Національні парки складають 9 % загальної площі Англії й Уельсу. У Шотландії товариство з очищення рік контролює забруднення води.

У Великобританії піклуються про навколишнє середовище заради самих себе і майбутніх поколінь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити