Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

NEWSPAPERS IN BRITAIN


If you get on a bus or catch a train in Britain, especially during the morning and evening «rush hour», you’ll see a lot of people reading newspapers. The press tells us about various political views, interest and levels of education. Papers are usually divided into «quality» papers which are serious with long, informative articles and «popular» which have smaller size. They are less serious and contain more human interest stories than news.

More daily newspapers, national and regional are sold in Great Britain than in most other developed countries. There are about 135 daily papers and Sunday papers, 2000 weekly papers and about 100 papers produced by members of ethnic groups.

A lot of people buy a morning paper, an evening paper and a couple of Sunday papers. On an average day two out of three people over the age of 15 read a national morning paper, about three out of four read a Sunday paper. So it’s not surprising to learn that national newspapers have a circulation of 15.8 million copies on weekdays and 19 million on Sundays.

Newspapers are almost always financially independent of any political party. However, during general election campaigns many papers recommend their readers to vote for a particular political party. Ownership of the national London and regional daily newspapers is concentrated in the hands of large press publishing groups.


QUESTIONS

1. What does press tell us?

2. What kind of papers do you know?

3. «Popular» papers are usually smaller that «quali- ones, aren’t they?

4. What can be read in «quality» newspaper?

5. Who is the owner of newspapers in Britain?


VOCABULARY

rush hour — година пік

level of education — рівень освіти

ethnic group — етнічна група

election — вибори


ГАЗЕТИ В БРИТАНІЇ


Якщо ви потрапите в автобус або потяг у Британії, особливо під час ранкової чи вечірньої години пік, то побачите багато людей, які читають газети. Преса повідомляє про різні політичні події, інтереси й рівні освіти. Газети, як правило, поділяються на «якісні», що містять серйозні, змістовні статті, і «популярні», розмір яких менший. Вони менш серйозні й містять для людей більше цікавих історій, ніж новин.

У Великобританії більше, ніж в інших розвинених країнах, продається денних, національних і регіональних газет. Існує близько 135 денних і недільних газет, 2000 щотижневиків і близько 100 газет, які видаються членами етнічних груп.

Більшість людей купує ранкову, вечірню і кілька недільних газет. Щодня двоє з трьох осіб, старших за 15 років, читають національну ранкову газету, три з чотирьох читають недільну газету. Тому не дивно, що національні газети видаються тиражем у 15,8 мільйона екземплярів у будні та 19 мільйонів по неділях.

Газети майже завжди незалежні у фінансовому плані від політичних партій. Однак під час загальної виборчої кампанії багато газет пропонують своїм читачам проголосувати за певну політичну партію. Володіння національними, лондонськими й регіональними денними газетами зосереджене в руках великих видавничих груп преси.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити