Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE BRITISH NEWSPAPERS


In Britain there are 12 national daily newspapers and most people read one of them every day. Daily newspapers are published on every day of the week except Sunday. Sunday newspapers are larger than daily newspapers. All the Sunday newspapers are national. Most national newspapers in Britain express a political opinion, most of them right wing, and people choose the newspaper that they read according to their own political beliefs.

British newspapers can be divided into two groups: quality and popular. The quality newspapers are «The Times», «The Independent», «The Guardian», «The Financial Times» and «The Daily Telegraph». This press is more serious and covers home and foreign news.

The popular newspapers or «tabloids », so called because of their smaller size are « The Daily Mail», « The Daily Express», «The Daily Mirror», «The Sun» and «The Daily Star». They like shocking, personal stories. They concentrate on more emotive reporting of stories, featuring violence, the life of the Royal Family, film and pop stars, and sport. They aim to entertain readers rather than inform them. The tabloid press is much more popular than the quality press.

In some countries, newspapers are owned by government or by political parties. But in Britain newspapers are mostly owned by individuals or by publishing companies, and the editors of the papers are usually allowed considerate freedom of expression. It does not mean that the newspapers are without political bias. Papers like «The Daily Telegraph», «The Daily Express» and «The Sun», for example, usually reflect conservative opinions in their comment and reporting, while «The Daily Mirror» and «The Guardian» have a more left wing bias.

Apart from London-based papers, there are many local newspapers. Most of these are evening papers. Besides, nearly every area in Britain has one or more local newspapers.

It won’t be a mistake to say that the British are one of the biggest newspaper-reading nations in the world.


QUESTIONS

1. What are the British newspapers?

2. What are the quality papers?

3. What is the popular press?

4. Who owns newspapers in Great Britain?

5. Are the papers given freedom of expression?


VOCABULARY

quality newspapers — преса високої якості, газети повного формату

tabloid — малоформатна газета з коротким текстом і великою кількістю ілюстрацій; бульварна преса

emotive reporting — емоційна подача матеріалу

publishing company — видавництво

bias — упередженість, ухил


БРИТАНСЬКІ ГАЗЕТИ


У Британії існує 12 національних щоденних газет, і багато людей читають одну з них щодня. Щоденні газети видаються в усі дні, крім неділі. Недільні газети більші, ніж щоденні. Усі недільні газети національні. Багато таких британських газет виражають певні політичні погляди, багато з них — газети правих, таким чином, люди можуть вибирати пресу відповідно до своїх політичних переконань.

Британська преса поділяється на дві категорії: якісна і популярна. До якісних газет відносяться «Тайме», «Індепендент», «Гардіан», «Файненшал тайме» і «Дейлі телеграф». Ця преса більш серйозна й охоплює внутрішні і зовнішні навини.

Популярні газети, або «таблоїди», звані так через свій маленький формат, — це «Дейлі мейл», «Дейлі експрес», «Дейлі мірор», «Сан» і «Дейлі стар». Такі газети люблять шокуючі й особисті історії. Вони зосереджуються на більш емоційній подачі матеріалу, описуючи насильство, життя королівської родини, зірок кіно й естради і спорт. Вони більше розважають читача, ніж інформують. Таблоїдна преса більш популярна, ніж якісна.

У деяких країнах газетами володіє уряд або політичні партії. Але в Британії в більшості випадків газетами володіють приватні особи або видавничі компанії, і видавцям часто дається значна свобода слова. Це не значить, що газети не мають політичної упередженості. Наприклад, такі газети, як «Дейлі телеграф», «Дейлі експрес» і «Сан», зазвичай у своїх коментарях відображають консервативні думки, у той час як «Дейлі мірор» і «Гардіан» мають більш лівосторонній ухил.

Крім лондонських газет, є багато місцевих. Більшість із них вечірні. Крім того, майже в кожнім районі Британії є одна або кілька місцевих газет.

Ми не помилимося, якщо скажемо, що британці — великі шанувальники газет.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити