Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

SCOTLAND (2)


Scotland is the northern part of Great Britain. Five million people live in Scotland. Edinburgh is the capital of Scotland. There are two large cities here: Glasgow and Aberdeen. Scotland is full of mountains and lakes. The highest mountain is Ben Nevis. There are a lot of rivers there. There the sea nearly cuts the mountains into parts.

The Scottish flag is a white cross on a blue background. This cross is the cross of Saint Andrew. Saint Andrew was a disciple of Jesus.

A long time ago the Scots built many large churches beside the river. These churches were called Abbeys. The Scots built Melrose Abbey in 1136 but the English destroyed it in 1544. In the days of the Abbeys, the hills and farms were full of sheep and they still are.

Some people go to Scotland by plane. Some people go there by ship. There are trains and buses to Glasgow and Edinburgh from London every day.

Glasgow is the largest city in Scotland and the third largest in the United Kingdom. Before 1750 Glasgow was a small town. It had a cathedral and a university but it was not a rich town. After 1707 Scottish ships could go to the English colonies in America. Ships brought tobacco to Glasgow and took back Scottish goods. In 1776, the American colonies became independent and the tobacco trade stopped. Heavy industry began to develop. It used coal and iron from the Clyde valley. Glasgow became rich but very dirty.

Glasgow is famous for football teams: Rangers and Celtic. Most people in Glasgow are fans of one of the teams. When they play against each other, thousands of fans go to watch. Rangers and Celtic have won more football competitions in Scotland than all the other Scottish teams.

Glasgow has a busy cultural life. A lot of musicians, actors and singers come to Glasgow to give concerts. It the evenings the opera house, the cinemas and the concert halls are full. In cafes and pubs small groups sing, act, read poetry.


QUESTIONS

1. Scotland is the northern part of Britain, isn’t it?

2. What is the population of this country?

3. Do you know any large cities there?

4. What is Glasgow famous for?

5. What can you tell about Rangers and Celtic?

6. Has Glasgow a busy cultural life?


VOCABULARY

cross — хрест

background — підстава, основа, тло

abbey — абатство

to destroy — руйнувати

cathedral — собор

tobacco — тютюн

trade — торгівля

valley — долина


ШОТЛАНДІЯ (2)


Шотландія — північна частина Великобританії. У Шотландії проживають п’ять мільйонів чоловік. Единбург — столиця Шотландії. Тут є два великих міста — Глазго й Абердин. У Шотландії багато гір і озер. Найвища гора — Бен Невіс. Тут багато річок. Море майже розділяє гори на частини.

Прапор Шотландії — білий хрест на синьому тлі. Він є хрестом Святого Ендрю. Святий Ендрю був учнем Ісуса.

Багато років тому шотландці побудували велику кількість церков біля ріки. Ці церкви були названі абатствами. Абатство Мелроуз було побудоване шотландцями у 1136 p., але англійці зруйнували його у 1544 р. У часи абатств гори і ферми були повні овець, як і тепер.

Деякі люди їдуть до Шотландії літаком. Деякі — кораблем. Щодня з Лондона відправляється багато потягів й автобусів на Глазго й Единбург.

Глазго — найбільше місто в Шотландії і третє за величиною в Сполученому Королівстві. До 1750 р. Глазго було маленьким містечком. У ньому знаходилися собор й університет, але воно не було багатим містом. Після 1707 р. шотландські кораблі могли плавати в англійські колонії в Америці. Кораблі возили тютюн у Глазго, а назад — шотландські товари. У 1776 р. американські колонії стали незалежними і торгівля тютюном припинилася. Почала розвиватися важка промисловість. Вона використовувала вугілля і залізо з долини Клайд. Глазго стало багатим, але дуже брудним містом.

Глазго відоме завдяки футбольним командам «Рейнджерс» і «Кельтик». Більшість людей у Глазго — фанати однієї з цих команд. Коли вони грають одна проти одної, тисячі фанатів йдуть на це дивитися. «Рейнджерс» і «Кельтик» виграли більше футбольних матчів, ніж будь-які інші шотландські команди.

Глазго живе насиченим культурним життям. Багато музикантів, акторів і співаків приїжджають у Глазго давати концерти. Вечорами оперний театр, кінотеатри і концертні зали переповнені. У кафе і пабах маленькі групи людей співають, грають і читають вірші.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити