Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE ІRISHMUSIC


Ireland is strong and rich in music. The Irish people love to sing, to dance and to make music of all kinds. The harp has always been a very important musical instrument in Ireland. In the wars between the Irish and the English, it was like a national flag for the Irish. In the seventeenth century it became more than that. One very famous harper was O’Carloan. He was born in Westmeath in about 1670. When O’Carloan was about sixteen years old his eyes failed and he became blind. With the help of a kind, rich lady he learned to play the harp. He also wrote poetry and music for the harp. People have saved a lot of his music and harpers still play O’Carloan’s beautiful songs.

When they hear the word «nocturne», people usually think of Chopin. Chopin’s nocturnes are famous but the first nocturnes came from an Irishman. He was John Field. In London he was a pupil of the great piano player, composer and teacher Clementi. He was one of the really great pianists. We can’t hear him today because there were no record of music in his time.

Ireland also has its great pop and rock musicians. A very successful group is U2. It started in Dublin in 1979. U2 is a rock group. It knows the young people of Ireland and the things that they feel and want. They speak for young Irish people but they are famous all over the world.

Today there are many Irish musicians. A lot of them are internationally famous, and that is wonderful for a country with only five million people.


QUESTIONS

1. What is an important Irish musical instrument?

2. What do you know about O’Carolan?

3. What is John Field famous for?

4. A very successful Irish group is U2, isn’t it?

5. When did it start?


VOCABULARY

harp — арфа

blind — сліпий

nocturne — ноктюрн

ІРЛАНДСЬКА МУЗИКА


Ірландія сильна й багата на музику. Ірландці люблять співати, танцювати й складати музику всіх видів. Арфа завжди була дуже важливим музичним інструментом в Ірландії. У війнах між ірландцями й англійцями вона була ніби національним прапором для ірландців. У XVII сторіччі вона навіть стала більше, ніж прапором. Був один дуже відомий арфіст — О’Керлоан. Він народився у Вестміті близько 1670 р. Коли О’Керлоанові було майже 16 років, щось трапилося з його очима і він осліп. За допомогою доброї багатої леді він навчився грати на арфі. Він також писав вірші й музику для арфи. Люди зберегли багато його мелодій, і арфісти дотепер грають гарні пісні О’Керлоана.

Почувши слово «ноктюрн», люди звичайно думають про Шопена. Ноктюрни Шопена дуже відомі, але перші ноктюрни написав ірландець. Це був Джон Філд. Він був учнем великого лондонського піаніста, композитора і вчителя Клементі. Він був одним з великих піаністів. Сьогодні ми не можемо його почути, тому що в його час не було платівок.

В Ірландії є видатні non- і рок-музиканти. Дуже відома група «U2» була заснована в Дубліні в 1979 р. «U2» — рок-група. Вона знає молодь Ірландії та її інтереси. Вони співають для ірландської молоді, але відомі всьому світові.

Сьогодні існує багато ірландських музикантів. Багато хто з них відомий усьому світові, й це дивно для країни з населенням у 5 мільйонів чоловік.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити