Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE UNITED STATES OF AMERICA (2)


After 350 years of development the United States of America still holds the leading position in the western world. The USA is the most powerful and highly developed country of the world. The United States of America lies in the central part of North American continent. Its western coast is washed by the Pacific Ocean. Its eastern coast is washed by the Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico.

The USA consists of three separate parts. They are the Hawaiian Islands, Alaska and the rest major part of the USA.

There are fifty states and district of Columbia. The states differ very much in size, population and economical development. The population of the United States is about 250 million people.

What makes the USA the leader of the western world is its economical, political and military dominance over other countries.

The United States is a federal republic. The Government is divided into three branches: legislative (the US Congress), executive (the President and his Administration) and judicial (the US Supreme Court).

There are two main political parties in the USA: the Democratic and the Republican.

The flag of the USA is called «Stars and Stripes». The 50 stars — white on a blue field — represent the 50 states, 13 stripes represent 13 original English colonies, which in 1776 became independent of England.

The capital of the United States is Washington. It was named in honour of the first president whose name was George Washington. The biggest cities of the USA are New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago and others.


QUESTIONS

1. Where is the US situated?

2. What are the major political parties?

3. Who is the US president now?

4. How many States are there in the country?

5. What is the US population?

6. What is the political structure in the country?

7. What is the capital of the USA?

8. What is the name of american flag?


VOCABULARY

development — розвиток

to hold — тримати

leading — ведучий, провідний

powerful — могутній

coast — узбережжя

to consist — складатися

to be washed by — омиватися

separate — окремий

dominance — переважання

branch — галузь

to divide — розділяти

legislative — законодавчий

executive — виконавчий

judicial — судовий

to represent — представляти


СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (2)


Сполучені Штати Америки після 350-річного періоду розвитку, як і раніше, займають провідні позиції у західному світі. США — найбільш могутня і високорозвинена країна у світі. Сполучені Штати розташовані у центральній частині північноамериканського континенту. Західне узбережжя омивається Тихим океаном. Східне узбережжя омивається Атлантичним океаном і Мексиканською затокою.

США складаються з трьох окремих частин: Гавайські острови, Аляска й уся інша велика частина Америки.

США складаються з п’ятдесяти штатів й округу Колумбія. Штати різко відрізняються один від одного розмірами, складом населення й економічним розвитком. Населення США складає понад 250 мільйонів чоловік.

Лідером західного світу США робить їхня економічна, політична і військова перевага над іншими країнами.

США — федеративна республіка, у якій влада поділена на три складові: законодавчу владу (конгрес США), виконавчу (президент і його адміністрація) і судову (Верховний суд США). У США існують дві основні ПОЛІТИЧНІ партії: демократична та республіканська.

Прапор називають «зірки та смуги». П’ятдесят білих зірочок на синьому тлі позначають 50 штатів, а 13 смуг — 13 первинних англійських колоній, які у 1776 р. стали незалежними.

Столиця Сполучених Штатів Америки — Вашингтон. Вона була названа на честь першого президента США — Джорджа Вашингтона. Найбільші міста США — Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго й інші.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити