Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE USA. GEOGRAPHICAL POSITION. CLIMATE. RICH RESOURCES


The United States of America stretches from the Atlantic Ocean across North America and far into the Pacific.

Because of such a huge size of the country the climate differs from one part of the country to another. The coldest climate is in the northern part, where there is heavy snow in winter and the temperature may go down to 40 degrees below zero. The south has a subtropical climate, with temperature as high as 49 degrees in summer.

The continental part of the USA consists of the highland regions and two lowland regions. The highland regions are the Appalachian mountains in the east and the Cordillera in the west. Between the Cordillera and the Appalachian mountains are the central lowlands which are called the prairie, and eastern lowlands called the Mississippi valley.

There are many mountains especially in the west and south-west. The Rocky mountains extend all the way from New Mexico to Alaska.

Many rivers cross the country. The most important are the Mississippi, the Missouri, the Colorado, the Sacramento. The main lakes in the USA are the Great Lakes in the north.

The nation’s natural advantages and resources are probably greater than those of any other area of equal size.

The land is as varied as it is huge. There are plains and mountains, grasslands and forests, sandy soil, clay and rich, dark loams.

The mineral resources vary from precious gold and rare uranium to common lead and zinc. Coal, oil, iron, copper and other minerals are abundant. They form basis of modern industry.


QUESTIONS

1. Does the climate differ from one part of the country to another?

2. How many parts does the continental part consist of?

3. Are there many mountains in the USA?

4. What are the most important rivers?

5. Is the USA rich in natural resources?

6. What forms basis of modern industry?


VOCABULARY

to stretch — простягатися

to consist — складатися

to extend — простягатися

advantage — перевага

equal — рівний

clay — глина

precious — коштовний


США. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. КЛІМАТ. БАГАТІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ


Сполучені Штати Америки простягаються від Атлантичного океану через Північну Америку далеко в Тихий океан.

Через величезні розміри клімат однієї частини країни відрізняється від клімату іншої. Найбільш холодний клімат у північній частині, де взимку йдуть сильні сніги і температура може опускатися до -40 °С. На півдні клімат субтропічний, температура підвищується до +49 °С улітку.

Континентальна частина США складається з нагірних районів і двох низовин. Нагірні райони — це Аппалачі на сході та Кордильєри на заході. Між Кордильєрами й Аппалачами розташовані центральна низовина, яка називається преріями, і східна низовина — Міссісіпська долина.

Особливо багато гір на заході та південному заході. Скелясті гори простягаються вздовж усієї країни від Нью-Мексико до Аляски.

Багато рік перетинають країну. Найбільш важливі — Міссісіпі, Міссурі, Колорадо, Сакраменто. Головні озера — Великі озера на півночі.

Національні природні ресурси, ймовірно, більші, ніж на будь-якій іншій території такого самого розміру.

Ґрунт так само різноманітний, як і величезна територія: рівнини та гори, пасовиська і ліси, піщаний ґрунт, глина, багаті родючі землі.

Мінеральні ресурси дуже різноманітні, починаючи із золота й рідкого урану і до звичайного свинцю та цинку. Вугілля, нафта, залізо, мідь й інші природні копалини є в достатку. Вони є основою сучасної промисловості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити