Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

AMERICAN FLAG'S HISTORY


The United States flag is far more than the red, white, and blue cloth of which it is made. As a living symbol of America it stands for the past, present and future of this country. It symbolizes American people, American land and American way of life. The flag represents the men and women who built America. It reminds us of the native Americans who inhabited the continent for thousands of years, of Pilgrims finding a place to worship their God, of pioneers building homes in a new land, of Washington leading a young nation, of Lincoln holding that nation together, of Martin Luther King Junior’s dream of justice and equality for all, and of the men and women of all races and beliefs who fought and died for this country.

The flag of the United States of America has 13 stripes — 7 red and 6 white — and 50 white stars on a blue field. The stripes remind us of the 13 original colonies gained and united by Americans. The stars represent the 50 American states.

The flag of today evolved out of many earlier flags raised in days gone by. For several centuries after European explorers first sailed to North America, the flags of Spain, Holland, France, England and Sweden flew over different parts of the continent. An English flag known as the Red Ensign waved over American colonies from 1707 until the beginning of the Revolutionary War. It was the merchant flag of England. When the revolution started in 1775, the colonies wanted a flag of their own. That new flag, the Grand Union, was raised over George Washington’s headquarters outside Boston on January 1, 1776. On June 14 of the following year, the Continental Congress meeting in Philadelphia chose a design for the first official flag of the United States of America. Today Americans celebrate June 14 as Flag Day. When two more states joined the Union in 1795, the American flag gained 2 stars and 2 stripes, bringing to 15 the total of each. That Star-Spangled Banner flew above Fort McHenry during the British bombardment in 1824, inspiring Francis Scott Key to write American national anthem.

As more states joined the United States, Americans realized the flag would become an awkward shape of additional stripes sewn to it. The Congress restored the design to the original 13 stripes, and decided that a star would be added to the blue field for each new state. The 50-th star — for Hawaii — was added on July 4, 1960.


QUESTIONS

1. What is the United States flag made of?

2. What does the flag symbolize and remind us of?

3. What is the today’s design of the flag of the United States of America?

4. Why did the flags of different countries fly over different parts of the continent for several centuries?

5. What were earlier flags raised on the territory of the United States before the today’s design of the official flag?

6. When do Americans celebrate Flag Day?

7. What was the name of the flag that inspired Francis Scott Key to write American national anthem?

8. Why was the design of the United States flag restored to the original 13 stripes?

9. What do the stars on the blue field represent?


VOCABULARY

cloth — матерія, тканина

stand for, symbolize — символізувати, означати

way of life — спосіб життя

to remind — нагадувати

to inhabit — населяти

to worship — вклонятися, вшановувати

justice — справедливість, правосуддя

equality — рівність

belief — вірування

a stripe — смуга

to gain — добувати

to evolve out — розвиватися з

merchant flag — торгівельний прапор

headquarters — штаб-квартира

bombardment — бомбардування, обстріл

anthem — гімн

awkward — незграбний, дивний

to sew (p.p. sewed або sewn) — шити, нашивати


ІСТОРІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ПРАПОРА


Прапор Сполучених Штатів — це більше, ніж шматок червоної, білої і блакитної матерії, з якої він зроблений. Будучи живим символом Америки, він поєднує в собі минуле, сьогодення і майбутнє цієї країни. Він є символом американського народу, американських земель і американського способу життя. Прапор представляє чоловіків і жінок, які заснували Америку. Він нагадує нам про корінних американців, котрі населяли континент тисячі років, про пілігримів, що знайшли місце для поклоніння Богові, про першопрохідників, які збудували будинки на новій землі, про Вашингтона, що очолював молоду націю, про Лінкольна, котрий об’єднав націю, про мрію Мартіна Лютера Кінга-молодшого про справедливість і рівність для всіх, про чоловіків і жінок усіх рас і віросповідань, які боролися і вмерли за цю країну.

На прапорі Сполучених Штатів Америки 13 смуг, 7 червоних і 6 білих, і 50 зірок на блакитному полі. Смуги нагадують нам про 13 перших колоній, підкорених і об’єднаних американцями. Зірки символізують 50 американських штатів.

Сучасний прапор утілив у собі риси багатьох попередніх прапорів, що піднімалися в давно минулі дні. Протягом декількох Сторіч, після того як європейські дослідники вперше прибули до Північної Америки, прапори Іспанії, Голландії, Франції, Англії і Швеції майоріли над різними частинами континенту. Англійський прапор, відомий як «червоний прапор», майорів над американськими колоніями з 1707 р. до початку громадянської війни. Це був англійський торговельний прапор. Коли в 1775 р. почалася революція, колонії захотіли мати свій власний прапор. Новий прапор, що одержав назву «Великого союзу» був піднятий над штаб-квартирою Джорджа Вашингтона в Бостоні 1 січня 1776 р. 14 червня наступного року на Конгресі північноамериканського континенту у Філадельфії був обраний дизайн для першого офіційного прапора Сполучених Штатів Америки. Сьогодні американці відзначають 14 червня як День прапора. Коли ще два штати приєдналися до Союзу в 1795 p., на американському прапорі додалося ще 2 зірки та дві смуги, у цілому склавши 15 тих та інших. Цей «всіяний зірками прапор» майорів над фортецею МакГенрі під час її обстрілу британцями в 1824 p., надихнувши Френсіса Скотта Кі на написання американського національного гімну.

Коли до Сполучених Штатів стали приєднуватися інші штати, американці зрозуміли, що прапор набуде недоречної форми через додаткові смуги, нашиті на нього. Конгрес повернув первісний дизайн прапора з тринадцяти смуг і ухвалив, що з приєднанням кожного нового штату на блакитному полі буде додаватися по одній зірці. П’ятдесята зірка, із приєднанням Гавайських островів, була відмічена на прапорі 4 липня 1960 р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити