Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE POLITICAL SYSTEM OF THE USA (1)


The United States Constitution, written in 1787, established the country’s political system and is the basis for its laws. In 200 years, the United States has experienced enormous growth and change. Yet the Constitution works as well today as when it was written. One reason is that the Constitution can be amended, or changed. Another reason is that the constitution is different at different times.

The United States has a federalist system. This means that there are individual states, each with its own government, and there is a federal, or national, government. Withing the national government, power is divided among three branches: the legislative, executive, and judicial.

The legislative branch consists of Congress which has two parts — the House of Representatives and the Senate. The Congress’s main function is to make laws.

The President is the head of the executive branch and the country. The executive branch administers the laws, decides how the laws should be carried out.

The judicial branch interprets the laws and makes sure that new laws are in keeping with the Constitution. There are several levels of federal courts. The Supreme Court is the most important.

Each state has its own constitution. Like the national government, state governments are divided into legislative, executive, and judicial branches. There are State senators and representatives and state court system. Just as the President is the leader of the national government, each state has a governor as its leader.

The United States has two main political parties — the Democratic and Republican parties. Many other smaller parties play little if any role.

Voters elect the president as well as senators, representatives, governor, etc. A voter can choose candidates from different parties, so the President does not have to be from the party that has a majority in Congress.

There are no clear differences between the Republican and Democratic parties. In general, the Republicans tend to be more conservative and to have more support among the upper classes, while the Democrats tend to be more liberal and to have more support among the working classes and the poor.


QUESTIONS

1. What does the Constitution of the USA establish?

2. What is the main peculiarity of the US Constitution?

3. How many parts are there in Congress?

4. What are the functions of the President?

5. How many political parties are there in the USA?


VOCABULARY

to establish — установлювати

enormous growth — величезний ріст

legislative — законодавчий

executive — виконавчий

judicial — судовий

to carry out — виконувати

governor — губернатор

voter — виборець

to tend — схилятися


ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА США (1)


Конституція Сполучених Штатів, написана в 1787 p., установила політичну систему країни і є основою для її законів. За 200 років Сполучені Штати пережили неймовірний ріст і зміни. Сьогодні конституція працює так само добре, як і тоді, коли вона була написана. Справа в тім, що в конституцію можна вносити поправки і зміни. Інша причина в тім, що конституція дуже гнучка: її закони можуть по-різному діяти в різний час.

У США федеративна система. Це значить, що в кожнім штаті є свій уряд, крім федерального або національного. Влада національного уряду поділяється на три галузі: законодавчу, виконавчу і судову.

Законодавча влада складається з конгресу, що має дві частини — палату представників і сенат. Основна функція конгресу — складати закони.

Президент — глава країни і виконавчої влади. Виконавча галузь установлює закони й вирішує, як вони повинні виконуватися.

Судова галузь тлумачить закони і перевіряє відповідність нових законів конституції. Існує кілька рівнів федеральних судів. Верховний суд — найважливіший.

У кожнім штаті є своя конституція. Як і національний уряд, уряд штатів поділяється на законодавчу, виконавчу і судову галузі влади. Також є сенатори штатів, представники і судова система штату. Як президент є главою національного уряду, так губернатор очолює кожен штат.

У Сполучених Штатах дві основні політичні партії — Демократична і Республіканська. Інші маленькі партії великої ролі не відіграють.

Виборці голосують за президента, так само як і за сенаторів, представників і губернатора. Виборець може голосувати за кандидатів з різних партій, таким чином, президент не обов’язково повинен бути з партії, що представляє більшість у конгресі.

Принципових відмінностей між республіканцями і демократами немає, але, в основному, республіканці схиляються до консервативності і мають підтримку серед вищих шарів суспільства, а демократи — більш ліберальні, і їх підтримують робітничий клас і бідне населення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити