Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE US GOVERNMENT


After its 200th birthday the United States of America still holds the leading position in the western world. A country that has inspired many names — «Land of Opportunity», «Melting Pot», «God’s Country» is still referred to as land of superlatives — «the richest», «the greatest», «the most».

In size the United States is not the biggest. What makes the USA the leader of the western world is its economic, political and military dominance over other countries.

The United States is a parliamentary republic. The Government is divided into 3 branches: legislative (the US Congress), executive (the President and his Administration) and judicial (the US Supreme Court).

There are two main political parties in the USA: the Democratic (symbolize by a «donkey») and the Republican (symbolized by an «elephant»). The US president is both head of State and of government. He is elected for a 4-year term.

The Supreme Court consists of Chief Justice and 8 Associate Justices who are appointed for life. The Supreme Court is supposed to decide whether a law of the Congress or an executive order of the President is «Constitutional or not».


QUESTIONS

1. Is the USA the biggest country in the world?

2. What makes the USA the leader of the western world?

3. Is the USA a parliamentary republic?

4. How many branches is the Government divided into?

5. How many main parties are there in the USA?

6. How many people are there in the Supreme Court?


VOCABULARY

leading position — провідна позиція

to inspire — надихати

to refer — пояснювати

size — розмір

dominance — перевага

to divide — розділяти

to consist — складатися

to decide — вирішувати


ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ США


Сполучені Штати Америки після свого 200-літнього ювілею, як і раніше, утримують провідні позиції у західному світі. Про цю країну, яка породила безліч таких натхненних назв, як «Країна можливостей», «Плавильний горн», «Обрана Богом земля», як і раніше, говорять у найвищому ступені: «найбагатша», «найбільша».

Тим часом за розмірами своєї території США не є найбільшою країною. Лідером західного світу їх робить їхня економічна, політична і військова перевага перед іншими країнами.

США — парламентська республіка, у якій влада поділена на 3 складові: законодавчу (конгрес США), виконавчу (президент і його адміністрація) і судову (Верховний суд США).

У країні існують 2 основні політичні партії: Демократична, емблема якої — осел, і Республіканська, емблема якої — слон. Президент США одночасно виконує роль і глави держави, і глави уряду. Він обирається на чотирирічний термін.

Верховний суд складається з головного судді та його восьми помічників, усі вони призначаються на свої посади довічно. Верховний суд повинен винести рішення про те, чи є закони, прийняті конгресом, і виконавчі розпорядження президента «конституційними».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити