Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

ELECTIONS IN THE USA


The US Constitution includes some general provisions on the franchise. It sets forth certain requirements for candidates running for a post of a president, vice-president, senator or member of the House of Representatives. Requirements usually concern age, residence and citizenship. The candidates who meet all these requirements are considered eligible for office.

A residence qualification requires a permanent residence of an individual in order to get the right to vote. The duration of the residence qualification is, in general, a few months though it may substantially vary from state to state.

Besides, some states have the so-called literacy qualification (the voter should be able to read and speak English, he (she) must know how to interpret the US Constitution, etc.).

And at last it should be mentioned that in some states a poll tax is levied upon everyone who votes and this certainly discourages poor citizens and Negroes from voting. In this context, it is not surprising that not all the Americans participate in elections, including congressional or presidential elections.

The voters are registered by clerks of counties or towns and by local election commissions. When registering, the voter must produce an identification card. This is done to prevent fraud. The administration of elections is vested in an election commission which ordinarily is composed of two commissioners, one representing each of the major parties, and a third ex officio member, usually a sheriff, a county judge, or a clerk. Prior to holding primary or general election, the commission appoints election officers for each precinct and also arranges for polling places. After the ballots have been cast, they are counted and the results obtained are tabulated and returned to the election commission which officially counts the precinct tally sheets.


QUESTIONS

1. What does the US Constitution set forth?

2. What do requirements usually concern?

3. Who is considered eligible for office?

4. What does a residence qualification require?

5. What is meant by literacy qualification?

6. What is levied upon everyone who votes?

7. Who are the voters registered by?

8. What is done to prevent fraud?

9. Who is the administration of elections vested in?

10. What does the election commission do?


VOCABULARY

general provisions — загальні положення

on the franchise — стосовно виборчого права

residence qualification — ценз осілості

clerk — чиновник

identification card — посвідчення особи

polling place, the polls — місце голосування

salary — зарплатня (оклад)


ВИБОРИ В США


У конституції США є деякі загальні положення стосовно виборчого права. У ній викладені вимоги до кандидатів, які балотуються на посади президента, віце-президента, сенаторів і членів палати представників. Як правило, це вимоги щодо віку, осілості та громадянства. Ті кандидати, які цілком задовольняють усі ці вимоги, вважаються відповідними для того, щоб посісти певні політичні посади.

Ценз осілості вимагає постійного проживання людини в тому самому місці для одержання права на участь у голосуванні. Ценз осілості вимагає проживання в одному місці протягом декількох місяців, хоча в залежності від штату термін може бути різним.

Крім того, у ряді штатів існує так званий освітній ценз (від того, хто бере участь у голосуванні, вимагається, щоб він міг говорити й писати англійською і знав, як витлумачувати конституцію США тощо).

Нарешті, слід зазначити й те, що в деяких штатах стягується виборчий податок з кожного, хто бере участь у голосуванні. Зрозуміло, це не може не стримувати бідняків і темношкірих. У зв’язку з цим не дивно, що не всі американці беруть участь у виборах, включаючи вибори президента або вибори в конгрес США.

Виборці реєструються у чиновників округів або міст, а також у місцевих комісіях з виборів. Під час реєстрації виборець повинен пред’явити своє посвідчення особи. Це робиться для того, щоб не допустити обману. За ходом виборів стежить виборча комісія, котра складається, як правило, з двох чиновників, кожний з яких виступає як представник великої партії, а також третього члена, що входить у комісію за посадою. Як правило, це — шериф, суддя округу або клерк. До проведення первинних або загальних виборів певною комісією призначаються чиновники з виборів, яких направляють у відповідну виборчу дільницю, і, крім того, комісія займається питаннями підбору місця для голосування. Після голосування здійснюється підрахунок бюлетенів, отримані результати заносяться у зведення, що надходять у розпорядження комісії з виборів, яка офіційно підраховує загальні результати за ділянками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити