Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

WASHINGTON, D. С


Washington is the capital of the United States of America. It is located in the District of Columbia. The district is named in honour of Columbus, the discoverer of America.

Washington was founded in 1791 for the purpose of serving as the capital of the United States of America. Many people consider Washington to be one of the most beautiful cities in the world. There are many parks, wide streets and impressive buildings. In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors’ eyes focus on the Capitol, the home of American Congress.

Many visitors come to Washington D.C to see the White House. It is the oldest public structure in the capital, built in 1799. The White House is the official residence of the President of the United States. It is situated at 1600 Pennsylvania Avenue. There are more than hundred rooms in the White House. The largest room in this building is the East Room, the scene of many state receptions and dances. Other famous rooms are: the Green Room, the Blue Room, the Red Room, which are used for afternoon tea and for receptions held before state dinners. The Blue Room, the most formal among all «colours» room is an oval-shaped room connecting the Green and the Red Rooms. On the second floor, one can find the Lincoln Room, which once served as an office for President Lincoln but today it serves as an honour guest’s room. In this room, Lincoln signed the Emancipation Proclamation of 1863, which gave freedom to black slaves in the States.

Other landmarks of Washington are memorials, dedicated to three American Presidents. They are the Washington Memorial, built in honour of the first American President, the Lincoln Memorial, which is devoted to the memory of the sixteenth President of the USA, the author of the Emancipation Proclamation and the Jefferson Memorial which was built in honour of the third President of the USA, who was the author of the Declaration of Independence.

The Library of Congress, which holds five million books, the National Gallery of Art, the Capitol are also the famous sightseeings of Washington.

The Capitol is located in the very centre of Washington, not far from the Library of Congress. It is situated on the Capitol Hill, the highest point of the city. The Capitol is the highest building in Washington. There is a law in Washington not to build buildings higher than the Capitol. George Washington laid the corner stone of the Capitol on September 18, 1793. The Capitol is the home of the United States government.


QUESTIONS

1. Where is Washington located?

2. When was the city founded?

3. Why do many people consider Washington to be one of the most beautiful cities in the world?

4. How many rooms are there in the White House?

5. What are the famous rooms?

6. What can one find on the second floor?

7. Who is the Washington Memorial devoted to?

8. Why was the Jefferson Memorial built?

9. Where is the Capitol situated?

10. Who laid the corner stone of the Capitol?


VOCABULARY

to be located, to be situated — бути розташованим

in honour of — на честь

to found — заснувати

to consider — вважати, думати

impressive — вражаючий

state reception — державний прийом

sightseeing — визначні пам’ятки

government — уряд


ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБІЯ


Вашингтон — столиця Сполучених Штатів Америки, яка знаходиться в окрузі Колумбія. Округ названий на честь Колумба, першовідкривача Америки.

Вашингтон був заснований у 1791 р. і став столицею Сполучених Штатів Америки. Багато людей вважають Вашингтон найкрасивішим містом у світі. Тут багато парків, широких вулиць і вражаючих будинків. У центрі міста знаходиться Капітолійський парк, де погляд відвідувачів приковує будинок Капітолію, будинок Американського Конгресу.

Багато відвідувачів приїжджають у Вашингтон, щоб побачити Білий дім. Це найстаріша громадська будівля в столиці, зведена в 1799 р. Білий дім — це офіційна резиденція президента Сполучених Штатів. Вона розташована на вулиці Пенсільванія-авеню, 1600. У Білому домі більше ста кімнат. Найбільша кімната в будинку — Східна, сцена багатьох державних прийомів і балів. Інші знамениті кімнати: Зелена кімната, Блакитна кімната, Червона кімната, які використовуються для полуденного чаю і прийомів, що передують званим обідам. Блакитна кімната, найбільш неофіційна серед усіх «кольорових» кімнат, має овальну форму і з’єднує Зелену і Червону кімнати. На другому поверсі можна знайти кімнату Лінкольна, яка у свій час слугувала офісом для президента Лінкольна, але зараз служить для прийому особливо важливих гостей. У цій кімнаті в 1863 р. Лінкольн підписав « Проголошення свободи », яке подарувало свободу всім чорношкірим людям у Сполучених Штатах.

Інші визначні пам’ятки Вашингтона — це пам’ятники, присвячені трьом американським президентам. Це пам’ятник Вашингтону, побудований на честь першого президента Сполучених Штатів, пам’ятник президентові Лінкольну, присвячений шістнадцятому президентові Сполучених Штатів, авторові «Проголошення свободи», Прокламації емансипації, і пам’ятник президентові Джефферсону, який був автором «Декларації про незалежність ».

Бібліотека конгресу, яка містить 5 мільйонів книг, Національна галерея мистецтв, Капітолій також є відомими визначними пам’ятками Вашингтона.

Капітолій розташований у самому центрі Вашингтона, недалеко від бібліотеки конгресу. Він збудований на Капітолійському пагорбі, найвищій точці міста. Є закон, який забороняє зводити будинки, вищі за Капітолій. Джордж Вашингтон заклав наріжний камінь у будинок Капітолію 18 вересня 1793 р. Капітолій — це місце, де засідає уряд Сполучених Штатів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити