Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

WASHINGTON (1)


Washington, the capital of the United States of America, is situated on the Potomac River in the District of Columbia. The district is a piece of land ten miles square and it does not belong to any separate state but to all the states. The district is named in honour of Columbus, the discoverer of America.

The capital owes much to the first President of the USA — George Washington. It was G. Washington, who chose the place for the District and laid in 1790 the corner-stone of the Capitol, where Congress sits.

Washington is not the largest city in the USA. It has a population of 900 000 people,

Washington is a one-industry town. That industry is government. It does not produce anything except very much scrap paper. Every day 25 railway cars leave Washington loaded with scrap paper.

Washington has many historical places. The largest and tallest among the buildings is the Capitol with its great House of Representatives and the Senate chamber. There are no sky-scrapers in Washington because no other building must be taller than the Capitol.

The White House is the President’s residence. All American presidents except George Washington (the White House was not yet built in his time), have lived in the White House. It was built in 1799. It is a two-storied, white building.

Not far from the Capitol is the Washington Monument, which looks like a very big pencil. It rises 160 metres and is hollow inside. A special lift brings visitors to the top in 70 seconds from where they can enjoy a wonderful view of the whole city.

The Jefferson Memorial was built in memory of the third President of the USA, Thomas Jefferson, who was also the author of the Declaration of Independence. The memorial is surrounded by cherry-trees.

The Lincoln Memorial is devoted to the memory of the 16th President of the US, the author of the Emancipation Proclamation, which gave freedom to Negro slaves in America.

On the other bank of the Potomac lies the Arlington National Cemetery where President Kennedy was buried. American soldiers and officers, who died in World Wars ! and II are buried there too.


QUESTIONS

1. What city is the capital of the USA?

2. Where is Washington situated?

3. To which state does the city of Washington belong?

4. In whose honour is the district of Columbia named?

5. Who was the first President of the USA?

6. Who chose the place for the District?

7. Is Washington the largest city in the USA?

8. What is the population of Washington?

9. What industries are situated in the city?

10. What do 25 railway cars leave Washington loaded with?

11. Why are there no sky-scrapers in Washington?

12. Where is the President’s residence?

13. When was the White House built?

14. In whose memory was the Jefferson Memorial built?

15. Who is the author of the Declaration of Independence?

16. Which document gave freedom to Negro slaves in America?

17. Who was buried at the Arlington National Cemetery?


VOCABULARY

separate — окремий

to be named in honour — бути названим на честь

except — крім, за винятком

scrap paper — макулатура

hollow — порожній

to enjoy a wonderful view of — милуватися прекрасним видом

cherry-trees — вишневі дерева

on the other bank — на іншому березі


ВАШИНГТОН (1)


Вашингтон, столиця Сполучених Штатів Америки, розташований на ріці Потомак в окрузі Колумбія. Округ Колумбія — це шматок землі площею десять квадратних миль, що не належить окремому штатові, а всім одночасно. Округ названий на честь Колумба, першовідкривача Америки.

Столиця багато чим зобов’язана першому президентові США — Джорджу Вашингтону. Саме Дж. Вашингтон вибрав місце для округу і заклав у 1790 р. наріжний камінь Капітолію, місця засідання конгресу США.

Вашингтон не найбільше місто в США. Він має населення в 900 тисяч жителів.

Вашингтон — місто одного виду промисловості. Ця промисловість — уряд. Він не виробляє нічого, крім великої кількості макулатури. Щодня з Вашингтона відбувають 25 залізничних вагонів, наповнених макулатурою.

У Вашингтоні багато історичних місць. Капітолій з його великою палатою представників і сенатом — найбільший і найвищий з усіх будинків. У Вашингтоні немає хмарочосів, тому що тут жодний будинок не повинен бути вищим за Капітолій.

Білий дім — резиденція президента. У Білому домі жили всі американські президенти, крім Джорджа Вашингтона (у його час Білий дім ще не був зведений). Він був зведений у 1799 р. Це двоповерховий будинок білого кольору.

Недалеко від Капітолію розташований пам’ятник Вашингтонові, що схожий на великий олівець. Це порожній зсередини пам’ятник, який здіймається на 160 м. За 70 секунд на спеціальному ліфті відвідувачі піднімаються на верхівку монумента, звідки можуть помилуватися красивим видом міста.

Пам’ятник Джефферсонові був споруджений на честь третього президента США — Томаса Джефферсона, який був також автором «Декларації незалежності». Навколо пам’ятника ростуть вишневі дерева.

Пам’ятник Лінкольнові присвячений пам’яті шістнадцятого президента Сполучених Штатів, автора «Проголошення свободи», яке звільнило негрів-рабів Америки.

На іншому березі ріки Потомак знаходиться Арлінгтонський національний цвинтар, де похований президент Кеннеді. Тут також поховані американські солдати й офіцери, які загинули в Першій і Другій світових війнах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити