Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE WHITE HOUSE


In Washington, DC, 1600 Pennsylvania Avenue is a very special address. It’s the address of the White House, the home of the President of the United States.

Originally the White House was grey and was called the Presidential Palace. It was built from 1792 to 1800. At this time, the city of Washington itself was being built. It was to be the nation’s new capital city. George Washington, the first president and Pierre Charles L’Enfant, a French engineer chose the place for the new city. L’Enfant then planned the city and the President’s home was an important part of the plan.

There was a contest to pick a design for the president’s home. An architect named James Hoban won. He designed a large three-story house of grey stone.

President Washington never lived in the Presidential Palace. The first president to live there was John Adams, the second president of the United States, and his wife. Mrs Adams did not really like her new house. In her letters, she often complained about the cold. Fifty fireplaces were not enough to keep the house warm!

In 1812 the United States and Britain went to war. In 1814 the British invaded Washington. They burned many buildings, including the Presidential Palace.

After the war James Hoban, the original architect, partially rebuilt the president’s home. To cover the marks of the fire, the building was painted white. Before long it became known as the White House.

The White House is one of the most popular tourist attractions in the United States. Every year more than 1,5 million visitors go through the five rooms that are open to the public.


QUESTIONS

1. What was the original colour of the president’s home?

2. Who planned the city and the President’s home?

3. Why was the President’s house painted white?

4. Is the White House popular tourist attraction?


VOCABULARY

contest — змагання, конкурс

enough — досить, доволі

to invade — нападати, вторгатися


БІЛИЙ ДІМ


У Вашингтоні округ Колумбія, Пенсильванія-авеню, 1600 — особлива адреса. Це адреса Білого дому, будинку президента Сполучених Штатів.

Спочатку Білий дім був сірим і називався президентським палацом. Він був побудований у 1792—1800 pp. У цей час будувалося і саме місто Вашингтон. Це повинна була бути нова столиця нації. Джордж Вашингтон, перший президент, і П’єр Чарльз Ланфан, французький інженер, вибрали місце для нового міста. Ланфан планував місто, і президентський будинок був важливою частиною плану.

Проводили спеціальний конкурс на кращий проект президентського будинку. Архітектор Джеймс Хобан виграв. Він спроектував великий триповерховий будинок із сірого каменю.

Президент Вашингтон так ніколи і не жив у президентському палаці. Перший із президентів, який жив там, був Джон Адамс, другий президент Сполучених Штатів, і його дружина. Місіс Адамс не подобався її новий будинок. У своїх листах вона часто скаржилася на холод. П’ятдесят камінів не могли обігріти будинок!

У 1812 р. почалася війна між США і Британією. У 1814 р. британці вторглись у Вашингтон. Вони спалили багато будинків, включаючи президентський палац.

Після війни Джеймс Хобан частково відновив президентський будинок. Щоб знищити сліди пожежі, будинок пофарбували в білий колір. З тих пір його стали називати Білим домом.

Білий дім — одна з популярних визначних пам’яток для туристів у США. Щороку більше 1,5 мільйона відвідувачів проходять через 5 кімнат, відкритих для публіки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити