Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

PLACES OF INTEREST IN NEW YORK


Although New York is not the capital of the United States, it is the biggest and most important city and seaport of the country. New York is situated on the Atlantic coast, in the northeastern part of the country, in the state of New York at the mouth of the deep Hudson River, one of the biggest in the USA. It is the financial capital of the world, the centre of the American cultural life and the national leader in fashion and entertainments. The «Big Apple» is the most popular nickname of the city. New York, with the population of more then 18 million people, is the second largest city and the biggest seaport in the world.

Dutch settlers founded this city in 1613. That time, it was called New Amsterdam. In 1664, New Amsterdam was captured by British troops and renamed in New York. Nowadays New York consists of 5 large boroughs: Manhattan, the Bronx, Queens, Brooklyn and Richmond.

Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be the fourth largest city in the United States.

There are many places of interest in New York.

The most famous of them is The Statue of Liberty, presented to the USA by France in 1886. Its torch towers about 200 feet above the harbour and can be seen at night for many miles. It is the largest statue in the world.

The Empire State Building used to be the highest building, but now it is only the third. It is a 102-storeyed building.

Broadway is the longest street in the world. It is about 12 miles long. It is the centre of entertainments.

By the present moment, the Metropolitan Museum is the richest museum in the world in objects of Art, due to what had been bought from Europe after the World War Two. Besides, we can see the works of American painters there too.

The Central Park is the largest park in the world.

There are the best houses, hotels and fashionable shops on the Fifth Avenue. There is the Rockefeller centre of 15 skyscrapers, housing several large corporations. It is also known as «Radio City».

The United Nations Headquarters was built in New York City in 1952. The building and the grounds around contain sculptures and other works of art, donated by member nations.

New York attracts people from all over the world. You can see people of different nations and religions here: White, Black, Asian, Moslem, Christian and Jewish people. It is the city of contrasts and it is really so.


QUESTIONS

1. Where is New York situated?

2. What is the most popular nickname of the city?

3. What is the population of New York?

4. Who founded New York?

5. How many boroughs are there in New York?

6. What are the main places of interest in New York?

7. What is Broadway famous for?

9. What can one find in the Metropolitan Museum?

10. What are there on the Fifth Avenue?

11. When was the United Nations Headquarters built in New York City?


VOCABULARY

mouth — гирло

entertainment — розвага

nickname — прізвисько, кличка

settler — поселенець

to capture — захоплювати

troops — війська

borough — район

separate — окремий

torch — смолоскип

harbour — гавань

fashionable — модний


ЦІКАВІ МІСЦЯ НЬЮ-ЙОРКА


Хоча Нью-Йорк і не є столицею Сполучених Штатів, це найбільше і найважливіше місто і морський порт у світі. Нью-Йорк розташований на Атлантичному узбережжі, у північно-східній частині країни, у штаті Нью-Йорк, в гирлі ріки Гудзон, однієї з найбільших рік США. Це фінансова столиця світу, центр американського культурного життя і національний лідер у світі моди й розваг. «Велике яблуко» — це найпоширеніша назва-прізвисько міста. Нью-Йорк з населенням більше 18 млн. чоловік займає друге місце у світі і є найбільшим морським портом.

Датські поселенці заснували місто в 1613 р. У той час воно називалося Нью-Амстердам. У 1664 р. Нью-Амстердам був захоплений британськими військами і перейменований у Нью-Йорк. Нинішній Нью-Йорк складається з п’яти великих районів: Манхеттен, Бронкс, Квінс, Бруклін і Річмонд.

У самому Брукліні так багато людей, що якби він був окремим містом, то став би четвертим за величиною містом у Сполучених Штатах.

У Нью-Йорку багато цікавих місць.

Найбільш знамените з них — це статуя Свободи, подарована США Францією в 1886 р. Її смолоскип здіймається на 200 футів над гаванню, і статую можна бачити за багато миль. Це найбільша статуя у світі.

«Емпайр стейт білдинг» був найбільшим у світі, але зараз займає тільки третє місце. Це 102-поверхова будівля.

Бродвей — це найдовша вулиця у світі. Її довжина становите 12 миль. Це центр розваг.

До теперішнього моменту Метрополітен-музей був найбагатшим музеєм у світі за кількістю здобутків культури — завдяки тим, які були вивезені з Європи після Другої світової війни. Крім того, тут також можна побачити роботи американських художників.

Центральний парк — це найбільший парк у світі.

На вулиці П’ята авеню розташовані найкращі будинки, готелі й фешенебельні магазини. Тут знаходиться Рокфеллер-центр із 15 хмарочосів, у яких розміщуються різні корпорації. Він також відомий як «Місто радіо».

Штаб-квартира ООН була побудована в Нью-Йорку в 1952 р. Будинок і околиці цієї території містять скульптури й інші твори мистецтва, подаровані країнами — членами цієї організації.

Нью-Йорк притягує людей з усього світу. Ви можете бачити тут людей різних національностей і віросповідань. Білі і чорні, азіати, мусульмани, християни та євреї. Це місто контрастів. І це справді так.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити