Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

MANHATTAN ISLAND


Manhattan is a heart of New York. It is an island just 13 miles long and 2 miles wide. It is the centre of American finance, advertisement, trade and even more. The borough of Manhattan is what most people think New York. New York is one of the most exciting cities in the world.

Manhattan is divided into two parts: the East Side and the West Side. The dividing line is Fifth Avenue. So, for example, East 47th Street begins at Fifth Avenue, as West 47th Street does.

There is another division of Manhattan Island. It could be divided into Lower (Downtown), Midtown and Upper (Up-town) Manhattan. As you go North, or uptown, the street numbers get higher. Lower Manhattan refers to street numbers below 14th Street and Central Park, and Upper Manhattan to the northern part of the island.

Talking about the history of the island, one can notice that the Dutch were the first Europeans to settle Manhattan. To protect themselves from attack, they built a sturdy wooden wall. Although it’s now long gone, this wall gave its name to a street in Lower Manhattan and the street, in turn, became synonymous with American capitalism. The street, of course, is Wall Street. The New York Stock Exchange and the American Stock Exchange are both in the Wall Street area. There are many stockbrokers, investment banks and other banks, headquarters of many large corporations in this street. The Twin Towers of the World Trade Centre used to rise 1,350 feet above the city. But after the tragedy of September,11, 2001, they became the part of history of the USA.

As every American schoolchild knows, the Dutch bought Manhattan from the Indians, for the ridiculously low price of 24 dollars worth of beads and other trinkets. There is, however, another, less known side of this: evidently, the Indians who had sold Manhattan did not live there or own it. The Dutch and the Indians alike walked away pleased.


QUESTIONS

1. Why is the borough of Manhattan so important for New York and the whole country?

2. How can Manhattan Island be divided?

3. What is Manhattan?

4. Who were the first Europeans to settle Manhattan?

5. How did Wall Street obtain its name?

6. What is located in Wall Street?

7. Who sold Manhattan Island to the Dutch?

8. How much did the Dutch pay?

9. Why did Indians sell Manhattan Island to the Dutch?

10. It is the centre of American finance, advertising, art theatre, publishing, fashion, is not it?

11. What is the territorial division of Manhattan Island?


VOCABULARY

advertisement — реклама

trade — торгівля

borough — район

to refer — стосуватися, мати відношення (до чого-небудь, кого-небудь)

uptown — окраїни


ОСТРІВ МАНХЕТТЕН


Манхеттен є серцем Нью-Йорка. Це — острів всього 13 миль завдовжки і 2 милі завширшки. Він є американським фінансовим, рекламним і торговим центром і навіть більше. Манхеттен — це те, що більшість людей вважає Нью-Йорком, одне з найзахоплюючіших міст у світі.

Манхеттен поділений на дві частини: Іст-Сайд і Вест-Сайд. Розділювальною лінією є вулиця П’ята авеню. Так, наприклад, Східна 47-а вулиця починається від П’ятої авеню, як і Західна 47-а вулиця.

Є й інший поділ Манхеттена. Його можна поділити на Нижній (діловий центр міста), Центральний і Верхній (житлові квартали міста) Манхеттен. Якщо вй йдете на північ або у Верхнє місто (у передмісті), номери вулиць зростають. Нижній Манхеттен — це номери вулиць нижче 14 вулиці й Центрального парку, а Верхній Манхеттен — це північна частина острова.

Розповідаючи про історію острова, можна помітити, що голландці були першими європейцями, які оселилися на острові Манхеттен. Щоб захистити себе від небезпеки нападу, вони побудували міцну дерев’яну стіну. Хоча вона вже давно зникла, ця стіна дала назву вулиці Нижнього Манхеттена, і вулиця, у свою чергу, стала синонімом американського капіталізму. Цією вулицею, звичайно, є Уолл-стріт. Нью-Йоркська фондова біржа й Американська фондова біржа — обидві знаходяться на Уолл-стріт. На цій вулиці розташовано дуже багато брокерських контор, інвестиційних та інших банків, штаб-квартир багатьох великих корпорацій. Вежі-близнюки Світового торгового центру колись здіймалися на 1350 футів над містом. Але після трагедії 11 вересня 2001 р. вони стали частиною історії.

Кожен американський школяр знає, що голландці купили Манхеттен в індіанців за сміховинно низьку ціну, яка становила 24 долари, причому виплачених намистом та іншими дрібничками. Є, однак, й інша, менш відома версія цієї історії: очевидно, індіанці, які продали Манхеттен, самі не жили там або не володіли ним. Голландці, як і індіанці, пішли задоволеними.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити