Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

BROOKLYN BRIDGE


Talking about New York City, we can not forget Brooklyn Bridge. It is a very important bridge that connects Manhattan and Brooklyn boroughs.

Plans for the bridge construction between Brooklyn and lower Manhattan dated back to the early 1800’s. When the East River Bridge was planned, Brooklyn, with about 400,000 residents, was still more rural than urban. The city of New York — which at the time consisted only of Manhattan — had twice as many residents. So, the bridge was seen as a solution to overcrowding in Manhattan and would enable people and goods to cross the East River quickly, regardless of weather conditions.

A bridge over the East River, joining the cities of New York and Brooklyn, had been talked about for nearly as long as anyone can remember. The chief problem was always the East River, which is no river at all technically speaking, but a strait. If there is to be a bridge,» wrote one man, «it must have no piers or could not be a drawbridge. There must be only one great arch all the way across. Surely, this must be a wonderful bridge.»


QUESTIONS

1. Why is Brooklyn Bridge very important?

2. When did plans for the Bridge construction appear?

3. What were the advantages of Brooklyn Bridge?


VOCABULARY

borough — район

to date back — датуватися

rural — сільський

urban — міський

to consist of — складатися з

solution — рішення

to overcrowd — перенаселяти

to enable — давати можливість

goods — товари

regardless of — не дивлячись на, не зважаючи на що-небудь, кого-небудь

to join — з’єднати, об’єднати

strait — вузька протока

pier — пірс

drawbridge — розвідний або звідний міст

arch — арка


БРУКЛІНСЬКИЙ МІСТ


Говорячи про Нью-Йорк, ми не можемо не згадати про Бруклінський міст. Це дуже важливий міст, який з’єднує райони Манхеттен і Бруклін.

Плани будівництва мосту між Брукліном і Нижнім Манхеттеном датуються початком 1800-х pp., коли був запланований міст на ріці Іст. Бруклін, з населенням приблизно 400 000 осіб, більше нагадував сільський, ніж міський район. Місто Нью-Йорк, яке в той час складалося тільки з Манхеттена, мало населення вдвічі більше. Таким чином, будівництво мосту вважалося вирішенням проблеми перенаселення Манхеттена й дозволило б людям і товарам перетинати річку Іст швидко, незалежно від погодних умов.

Про міст, який проходить над річкою Іст і з’єднує райони Нью-Йорка з Брукліном, говорили з давніх часів. Головною проблемою завжди була ріка Іст, яка з технічної точки зору не є рікою взагалі, а лише вузькою протокою. «Якщо тут повинен бути міст, — писала одна людина, — він не повинен мати ніякого пірса або розвідного елемента. Повинна бути тільки одна велика арка вздовж усієї дороги. Звичайно, це повинен бути чудовий міст».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити