Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE STATUE OF LIBERTY (1)


The Statue of Liberty National Monument officially celebrated her 100th birthday on October 28, 1986. The people of France gave the Statue to the people of the United States in recognition of the friendship established during the American Revolution.

Over the years, the Statue of Liberty has grown to include freedom and democracy as well as this international friendship. The sculptor Frederic Auguste Bartholdi was commissioned to design a sculpture to commemorate the centennial of the American Declaration of Independence.

The Statue was a joint effort between America and France and it was agreed upon that the American people were to build the pedestal, and the French people were responsible for the Statue and its assembly in the United States. However, lack of funds was a problem on both sides of the Atlantic Ocean. In France, public fees, various forms of entertainment, and a lottery were among the methods used to raise funds. In the United States, benefit theatrical events, exhibitions, auctions assisted in providing needed funds. Meanwhile in France, Bartholdi required the assistance of an engineer to design such a colossal copper sculpture. Alexandre Gustave Eiffel (designer of the Eiffel Tower) was commissioned to design the massive iron pylon and secondary skeletal framework.

Back in America, fund raising for the pedestal was going particularly slowly, so Joseph Pulitzer (noted for the Pulitzer Prize) opened up the editorial pages of his newspaper, «The World» to support the fund raising effort. Pulitzer used his newspaper to criticize both the rich who had failed to finance the creation of pedestal construction and the middle class who were content to rely upon the wealthy to provide the funds. Pulitzer’s campaign of harsh criticism was successful. They got the money.

The Statue was placed upon a granite pedestal inside the courtyard of the star-shaped walls of Fort Wood (which had been completed for the War of 1812.) The United States had responsibility for the operation of the Statue of Liberty. After 1901, the care and operation of the Statue was placed under the War Department. A Presidential Proclamation declared Fort Wood (and the Statue of Liberty within it) a National Monument on October 15th, 1924. In 1933, the care and administration works of the National Monument were transferred to the National Park Service. On September 7, 1937, jurisdiction of this Service was enlarged to encompass all of Bedloe’s Island and in 1956, the island’s name was changed to Liberty Island.


QUESTIONS

1. Why did the people of France give the Statue to the people of the United States one hundred and seventeen years ago?

2. Who was commissioned to design the sculpture?

3. What was the reason for creating the statue?

4. What was the responsibility of American and French people while the statue was being created?

5. What were the methods used to raise funds in France and the United States?

6. When and how was Bedloe’s Island renamed?


VOCABULARY

recognition — визнання, схвалення

to commission — доручати

to commemorate — святкувати, відзначати

centennial — столітній

joint — спільний, загальний

effort — зусилля, спроба

to be responsible for — бути відповідальним за що-небудь

lack — нестача, брак

funds — кошти, фонди (грошові)

iron — залізний

pylon — пілон, опора

skeletal framework — каркас кістяка

content — задоволений

to rely upon — покластися на кого-небудь

harsh — різкий, твердий

to enlarge — збільшувати, розширювати

to encompass — оточувати


СТАТУЯ СВОБОДИ (1)


Національний пам’ятник статуя Свободи офіційно відсвяткував своє сторіччя 28 жовтня 1986 р. Народ Франції подарував статую народові Сполучених Штатів на честь дружби, яка виникла в роки Американської революції.

Згодом статуя Свободи стала символом не тільки міжнародної дружби, але й символом свободи і демократії. Скульптору Фредерікові Августе Бартольді було доручено розробити скульптуру, присвячену сторіччю проголошення американської Декларації незалежності.

Статуя стала символом об’єднаних зусиль Америки й Франції, і було погоджено, що американці зроблять п’єдестал, а французи будуть відповідати за створення статуї та її установку в Сполучених Штатах. Проте відсутність коштів стала проблемою обох берегів Атлантичного океану. У Франції громадські внески, різні види розваг, лотереї — все було залучене для збору коштів. У Сполучених Штатах до збору коштів були залучені театральні вистави, що користувалися успіхом, благодійні виставки, аукціони. Тим часом у Франції Бартольді потрібна була допомога інженера, щоб створити таку колосальну бронзову скульптуру. Олександрові Густаву Ейфелю (дизайнер, який створив Ейфелеву вежу) було доручено створити масивний залізний пілон і допоміжний каркас кістяка.

В Америці ж збір коштів на п’єдестал ішов дуже повільно, так що Джозеф Пулітцер (засновник Пулітцерівської премії) почав друкувати «редакційні статті» у своїй газеті «Світ», щоб підтримати збір коштів. Пулітцер використовував свою газету для критики як багатих, котрі не змогли профінансувати створення конструкції п’єдесталу, так і середнього класу, який сподівався, що багаті нададуть усі кошти. Пулітцерівська кампанія нищівної критики досягла успіху. Гроші було зібрано.

Статую розмістили на гранітному п’єдесталі у внутрішній частині двору форту Вуд, оточеного стінами у формі зірки (який був закінчений до війни 1812 p.). Сполучені Штати взяли відповідальність за експлуатацію статуї Свободи на себе. Після 1901 р. обслуговування і піклування про експлуатацію статуї були покладені на Міністерство оборони. 15 жовтня 1924 р. президентським наказом форт Вуд (разом зі статуєю Свободи) був оголошений національним пам’ятником. У 1933 р. піклування й адміністративні обов’язки були покладені на службу національних парків. 7 вересня 1937 р. юрисдикція цієї служби поширилася на весь острів Бедлоу, а в 1956 р. назву острова змінили на Ліберті Айленд (острів Свободи).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити