Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

FROM THE HISTORY OF NEW YORK


It must be admitted that Giovanni da Verrazano was the first European explorer who saw Manhattan Island. He was an Italian merchant in the service of the French king, Francis I. It happened in April, 1524. The Verrazano- Narrows Bridge that carries his name is one of the most impressive sights of the city.

Other Europeans followed Verrazano. The mighty Hudson River is named after the navigator Henry Hudson, an Englishman employed by the Dutch East India Company, who set foot on these shores in 1609.

Even when America was known as the New World it still remained a country with a reputation for its spirit of enterprise and the ability of its people to make a good deal. In 1626 the Dutch Trade Company bought Manhattan Island from the local Indians for twenty-four dollars. Nobody doubts that it was the most spectacular business deal of all times. Today it is impossible to buy even one square foot of office space in New York for 24 dollars.

In that place the Dutch founded their colony and gave it the name New Amsterdam. Forty years later the English fleet under the Duke of York entered the harbour, captured the city without firing a shot and renamed it New York.

The War of Independence was a heavy fighting. The English held it until the end of the war in 1783 when it became the first capital of the new republic — the United States of America. On April 30, 1789 George Washington, the first President of the United States, stood on a balcony there and swore a solemn oath to «preserve, protect and defend the Constitution of the United States».

The city grew very quickly. Today, New York is the greatest contrast possible to the island settled by the Dutch in 1624. In 1811 was adopted a «city plan», which flattened its hills and buried under the surface its countless little rivers. Now New York is completely a modern city. Practically nothing has remained of Dutch New Amsterdam.


QUESTIONS

1. Who was the first explorer of the Manhattan Island?

2. What other Europeans followed him?

3. When did the Dutch buy the Island?

4. How much did it cost?

5. When did New York become the first capital of the USA?


VOCABULARY

explorer — дослідник

navigator — мореплавець

enterprise — заповзятливість

spectacular — видовищне

swore a solemn oath — вимовити урочисту клятву


З ІСТОРІЇ НЬЮ-ЙОРКА


Необхідно відзначити, що Джованні да Верразано був першим європейським дослідником, який знайшов острів Манхеттен. Він був італійським торговцем на службі у французького короля Франциска І. Це сталося у квітні 1524 р. Міст Верразано, що має його ім’я, — одна з найбільш вражаючих визначних пам’яток міста.

Інші європейці пішли за прикладом Верразано. Могутня ріка Гудзон названа на честь мореплавця Генрі Гудзона, англійця, який працював на голландську східно-індійську компанію і ступив на береги цієї ріки в 1609 р.

Навіть коли Америка стала відомою як Новий Світ, вона все ще залишалася країною, народу якої властивий дух заповзятливості та здатність робити щось справжнє. У 1626 р. голландська торговельна компанія купила острів Манхеттен у місцевих індіанців за 24 долари. Немає сумнівів у тім, що це була найбільш вражаюча угода всіх часів. Сьогодні неможливо купити навіть один квадратний фут робочої площі в Нью-Йорку за 24 долари.

У цьому місці голландці заснували свою колонію і назвали її Новим Амстердамом. Сорок років потому англійський флот під командуванням герцога Йоркського ввійшов у гавань, захопив місто без єдиного пострілу і перейменував його в Нью-Йорк.

Війна за незалежність була важкою. Англійці утримували місто до закінчення війни в 1783 p., коли воно стало першою столицею нової республіки — Сполучених Штатів Америки. ЗО квітня 1789 р. Джордж Вашингтон, перший президент Сполучених Штатів, стояв на балконі й вимовляв урочисту клятву «зберігати, оберігати і захищати конституцію Сполучених Штатів».

Місто виросло дуже швидко. Сьогодні Нью-Йорк — це повна протилежність острову, який у 1624 р. населяли голландці. У 1811 р. був прийнятий план міста, згідно з яким зрівняли пагорби і засипали численні маленькі річечки. Зараз Нью-Йорк — цілком сучасне місто. Практично нічого не залишилося від голландського Нового Амстердама.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити