Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

LOS ANGELES (1)


I am going to tell you about Los Angeles.

Los Angeles spans a widely diverse geographic area. Primarily a desert basin, the area is surrounded by the San Gabriel Mountain range and divided by the Santa Monica Mountains. Los Angeles County has 81 miles of coastline. There are such rivers as the Los Angeles, the Rio Hondo, the San Gabriel and the Ventura rivers.

The climate of Los Angeles as the climate of Southern California has often been described as «perfect» and with good reason. Mostly it is sunny and warm with gentle ocean breezes in the summer. The humidity is low with little rain. In fact, there are no unpleasant seasons in Los Angeles.

The name Los Angeles is Spanish for the Angels. In the late 18th century, Felipe de Neve, Spanish Governor of California, saw the need to establish a settlement along the River Los Angeles. The primary purpose for the pueblo was to reaffirm Spain’s claim over the territory in the face of encroachments by Russia in the north and Britain from the sea. The settlement would also help to keep Spain’s California military garrisons supplied and fed. Los Angeles was officially established by Governor Felipe de Neve on September 4, 1781.Governor de Neve’s statue stands today at the Plaza of Olvera Street in downtown Los Angeles. Later, when Mexico became an independent state, California with Los Angeles was governed by Mexicans.

In August of 1846, American soldiers entered Los Angeles and the Stars and Stripes flag has flown over the city since January 1847. On February, 1848 the Treaty of Guadalupe Hidalgo was signed and the Mexican-American War was finished. California was ceded to the United States.

In 1851 the first Los Angeles City police force was organized.

Nowadays the city of Los Angeles holds many distinctions. Los Angeles is the entertainment capital of the world, a cultural centre which has more than 300 museums and a paradise of good weather.

It is the only city in the world to host the Summer Olympics twice. Downtown of Los Angeles is the largest government centre outside of Washington, D.C. Los Angeles has the only remaining wooden lighthouse in the world. It is located in Fermin Park in San Pedro. Los Angeles has the largest historical theatre district, located in Downtown on Broadway.

Los Angeles is on the leading edge of the growth industries. The Los Angeles area «Digital Coast» has more multimedia jobs than Silicon Valley and New York City combined. The Los Angeles metropolitan area, with more than 122,000 jobs in the fashion industry, has surpassed New York’s fashion district work force.

The population of Los Angeles is about four million people. Los Angeles ranks as the second largest city in the nation behind New York City. In Los Angeles there are people from about 140 countries, speaking approximately 86 different languages and currently call Los Angeles home.


QUESTIONS

1. Where is it located?

2. What rivers are in that area?

3. What climate has this area got?

4. What is the origin of the name Los Angeles?

5. Why did Felipe de Neve found the settlement?

6. When was the settlement established?

7. When did American soldiers enter Los Angeles?

8. When was California ceded to the USA?

9. How many museums are there in Los Angeles?

10. How many people live in Los Angeles today?

11. Is it the largest city of the USA?

12. Is it a multinational city?


VOCABULARY

to span — охоплювати, простягатися, поширюватися (у просторі й часі)

diverse — різноманітний, різний; різнотипний

primarily — в основному, головним чином

desert — пустеля; пустельний район

to be surrounded — бути оточеним

coastline — берегова лінія

gentle — м’який, добрий; спокійний, небурхливий (про погоду, море, ріку і т. ін.)

breeze — легкий вітерець, бриз, вітер

humidity — вогкість, вологість, волога, мокротиння

Governor — губернатор

to establish — засновувати; усталювати, улаштовувати (на постійній основі)

settlement — селище, містечко

purpose — призначення, намір, мета; результат; кінцева мета

to reaffirm — знову підтверджувати

to claim over — заявляти про свої права на щось

encroachment — агресія, вторгнення

garrison — гарнізон

to supply — постачати чимось, поставляти

fed — нагодований

downtown — діловий район, ділова частина міста, бізнес-центр

to fly over (flew, flown) — майоріти над

the Treaty — договір, угода, конвенція

to sign — підписувати(ся), ставити підпис

to cede to — поступатися, передавати (власність, права)

police force — тут: поліцейський підрозділ

distinction — розрізнення; визначна ознака, відмінна риса

entertainment capital — столиця розваг

paradise — рай; райське місце, райський, блаженний куточок

to host — виступати в ролі хазяїна; сторона, що приймає; приймати гостей

outside — іззовні; назовні

to remain — залишатися, перебувати; знаходитися; залишатися в якомусь стані

multimedia job — робоче місце в сфері мультимедіа

to surpass — перевершувати; обганяти, випереджати, переганяти


ЛОС-АНДЖЕЛЕС (1)


Я збираюся розповісти вам про Лос-Анджелес.

Лос-Анджелес охоплює дуже неоднорідну географічну область. В основному це пустельний район, оточений гірською грядою Сан-Габріель і розділений горами в Санта-Моніка. Округ Лос-Анджелес має 81 милю берегової лінії. Тут знаходяться такі ріки, як Лос-Анджелес, Ріо-де-Жанейро, Ондо, Сан-Габріель і Вентура.

Клімат Лос-Анджелеса, як і клімат південної Каліфорнії, часто описують як «штучний», і для цього є серйозні підстави. Головним чином, тут сонячно і тепло, влітку дмуть ніжні океанські бризи. Вологість низька, іноді йдуть невеликі дощі. Фактично, у Лос-Анджелесі немає ніяких неприємних сезонів.

Назва Лос-Анджелес іспанською значить «янголи». Наприкінці XVIII сторіччя Феліппе Неві, іспанський губернатор Каліфорнії, відчув потребу заснувати поселення на річці Лос-Анджелес. Поселення служило тому, щоб знову підтвердити домагання Іспанії на території перед загрозою вторгнень Росії на півночі й Англії з моря. Поселення також допомогло б підтримати іспанську Каліфорнію військовими гарнізонами, постачанням і провіантом. Лос-Анджелес офіційно був заснований губернатором Феліппе Неві 4 вересня 1781 р. Статуя губернатора Неві стоїть і донині на площі вулиці Олвера, розташованій в центрі міста Лос-Анджелес. Пізніше, коли Мексика стала незалежною державою, Каліфорнія з Лос-Анджелесом перейшла під мексиканську владу.

У серпні 1846 р. американські солдати вступили в Лос-Анджелес, і зірково-смугасте полотнище замайоріло над містом, починаючи із січня 1847 р. У лютому 1848 р. була підписана угода Гваделупі Ідальго і мексикансько-американська війна була завершена. Каліфорнію віддали Сполученим Штатам.

У 1851 р. був організований перший поліцейський підрозділ.

Сьогодні місто Лос-Анджелес є містом контрастів. Лос-Анджелес — це столиця світу розваг, культурний центр, що має більше 300 музеїв і райську погоду.

Це єдине місто у світі, у якому двічі проходили літні Олімпійські ігри. Центр міста Лос-Анджелес є найбільшим урядовим центром, крім міста Вашингтон, округ Колумбія. Лос-Анджелес має єдиний у світі дерев’яний маяк, він розташований у парку Фермін, що в Педро. Лос-Анджелес має найбільший історичний район театрів, розташований у центральній частині міста на Бродвеї.

Лос-Анджелес знаходиться в авангарді промисловості, яка постійно розвивається. Персонал району Лос-Анджелеса «Цифрове узбережжя», зайнятий у сфері мультимедіа, більше кількості персоналу Силіконової долини і Нью-Йорка. Область Лос-Анджелеса з більш ніж 122 000 робочих місць, зайнятих у сфері індустрії моди, перевершила нью-йоркську індустрію моди за кількістю робочих місць.

Населення Лос-Анджелеса становить приблизно чотири мільйони чоловік. Лос-Анджелес є другим за розмірами містом після Нью-Йорка. У Лос-Анджелесі живуть люди приблизно з 140 країн, які говорять приблизно 86 різними мовами і сьогодні називають Лос-Анджелес своїм домом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити