Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

CHICAGO (2)


Just as the Midwest is considered the «most American» region, Chicago, Illinois, has been called the most typically American city. And just as the Midwest is America’s centre, so Chicago is the centre of the Midwest.

Chicago is on Lake Michigan and waterways (and later, railroad lines) made Chicago a natural link between the products of the Midwest and the markets of the East. Soon Chicago was a centre for meatpacking and grain storage, as well as for the manufacturing of farm equipment. In this way, Chicago played a key role in the growth of the Midwest and of the United States. Not surprisingly, Chicago itself grew rapidly — from 50 000 people in 1850 to over 1 million by 1900.

In 1871 Mrs O’Leary’s cow kicked over a lantern in a barn, starting a fire that just about destroyed Chicago. From the ashes of the Great Chicago Fire emerged that great modern innovation the skyscraper.

Chicago needed to rebuild and could afford to do so. In the 1880s and 1890s, Chicago attracted engineers and architects from around America and Europe. These men, now known as the Chicago School, included William Le Baron Jenney, Louis Sullivan, John Root and Frank Lloyd Wright.

You can see many architectural landmarks if you visit the Loop. The Loop is Chicago’s downtown area (it got its name because Chicago’s elevated railways make a circle, or loop, around it).

Chicago’s tallest buildings are the John Hancock Tower or «Big John», and the Sears Tower, which is the world’s tallest building.

Though miles from any ocean, Chicago is famous for its beaches. Most of the area along Lake Michigan is open to the public as beaches and parks. Depending on when you visit Chicago, you can go boating and swimming or crosscountry skiing.


QUESTIONS

1. Where is Chicago situated?

2. What is Chicago a centre of?

3. What are the tallest building® of Chicago?

4. What is Chicago famous for?

5. What made Chicago a natural link between the products of the Midwest and the markets?


VOCABULARY

meatpacking — упакування м’яса

grain storage — сховище зерна

rapidly — швидко

lantern — ліхтар

barn — хлібна комора

ash — попіл

skyscraper — хмарочос


ЧИКАГО (2)


Так само як центральний захід вважається «найбільш американським» районом, Чикаго, Іллінойс, було назване найбільш типовим американським містом. Так само як центральний захід є центром Америки, Чикаго — центр центрального заходу.

Чикаго знаходиться на озері Мічиган, водні шляхи (а пізніше й залізничні лінії) зробили Чикаго природною ланкою між продукцією центрального заходу і ринком сходу. Незабаром Чикаго стало центром упакування м’яса, зберігання зерна і виробництва фермерського обладнання. І саме в цьому Чикаго відіграло ключову роль у рості центрального заходу і всієї Америки. Не дивно, що Чикаго швидко виросло — від 50 000 чоловік у 1850 р. до більш як 1 мільйона в 1900 р.

У 1871 р. корова місіс О’Ллірі перевернула ліхтар у хлібній коморі, і пожежа, що почалася, майже зруйнувала місто. З попелу Великої чиказької пожежі з’явилися перші хмарочоси.

Чикаго необхідно було перебудувати, і місто могло собі це дозволити. У 1880-х і 1890-х pp. місто залучило інженерів і архітекторів з усієї Америки і Європи. Ці люди, відомі як Чиказька школа, — Вільям Ле Берон Дженні, Луїс Салліван, Джон Рут і Френк Ллойд Райт.

Ви зможете побачити багато архітектурних визначних пам’яток, якщо відвідаєте Луп. Луп — це пригород Чикаго (він одержав таку назву, тому що залізниці міста в цьому місці роблять петлю). Найбільші будинки Чикаго — Джон Хенкок Тауер, або «Великий Джон», і Сієрс Тауер — це найвищий будинок у світі.

Чикаго знаходиться в милях від океанів, але знаменитий своїми пляжами. Більша частина площі вздовж озера Мічиган відкрита для людей як пляжі і парки. Залежно від того, коли ви приїжджаєте в Чикаго, ви можете плавати, кататися на човні або на лижах по пересіченій місцевості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити