Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

PHILADELPHIA (2)


We can say that Philadelphia is the fourth largest city in the USA. It’s population is more than 1,5 million people. It is an important international port, industrial and financial centre in the state of Pensilvania.

Philadelphia is the city where the two most important decisions in American history were made.

In May 1775, representatives of the thirteen colonies met in Philadelphia to decide whether to remain with Britain or fight for independence. Fighting had already begun, but many people still hoped for peace with Britain. Finally, more than a year later, on July 4, 1776, the Declaration of Independence was unanimously approved. The declaration says that independence is a basic human right.

When independence was won, the colonies came together, not as a nation, but as a confederation, or group of states. To prevent tyranny, there was no president and the central government had very little power. Each state had its own army. The states taxed each other’s goods. It was almost as if they were separate countries.

In 1787, representatives from all the states met in Philadelphia to discuss the problems. They soon decided that the confederation could not work and that a new system of government was needed. For this purpose, they wrote the United States Constitution. The Constitution united the States into one country.

So, citizens of Philadelphia are proud of their history. Nowadays, the city has a number of the oldest educational establishments in the USA.

Food processing, mechanical engineering, chemicals, metallurgy, shipbuilding, publishing, textile are the leading industries of the city.

There are also many museums, art galleries, theatres and concert halls in the city.


QUESTIONS

1. Is Philadelphia a large city?

2. What were the two most important decisions in the history of Philadelphia?

3. When did it happen?

4. What does the declaration say?

5. Why was there no President in the confederation?

6. What are the leading industries in Philadelphia?


VOCABULARY

decision — рішення

to approve — схвалювати

confederation — конфедерація, союз

to tax — оподатковувати

representatives — представники

purpose — ціль, мета

citizens — громадяни

establishment — установа


ФІЛАДЕЛЬФІЯ (2)


Можна сказати, що Філадельфія — це четверте за величиною місто в США. Його населення більш як 1,5 мільйона чоловік. Це важливий міжнародний порт, промисловий і фінансовий центр штату Пенсільванія. Філадельфія — це місто, де були прийняті два найважливіших рішення в історії Америки.

У травні 1775 р. представники 13 колоній зустрілися у Філадельфії, щоб вирішити, чи залишатися їм із Британією, чи боротися за незалежність. Боротьба вже почалася, але багато людей усе ще сподівалися на мир із Британією. Зрештою більше ніж через рік, 4 липня 1776 p., Декларація про незалежність була одноголосно схвалена. Декларація говорить, що незалежність — це основне право людини.

Коли незалежність була виграна, колонії об’єдналися, але не як нація, а як конфедерація або група штатів. Щоб запобігти тиранії, не було президента, а центральне керування мало маленьку владу. У кожнім штаті була своя власна армія. Штати навіть оподатковували товари один одного. Усе було так, начебто вони були окремими країнами.

У 1787 р. представники всіх штатів знову зустрілися у Філадельфії, щоб обговорити проблеми. Вони незабаром вирішили, що конфедерація не могла більше існувати і була необхідна нова система управління. Із цією метою вони написали Конституцію Сполучених Штатів Америки. Конституція об’єднала штати в одну країну.

Отже, громадяни Філадельфії пишаються своєю історією. Сьогодні в місті безліч найстаріших навчальних закладів США.

Виробництво продовольчих товарів, машинобудування, хімічна промисловість, металургія, суднобудування, друкування, текстиль — провідні галузі промисловості міста.

Також у місті багато музеїв, художніх галерей, театрів і концертних залів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити