Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

SAN FRANCISCO (1)


European discovery and exploration of the San Francisco Bay area and its islands began in 1542. In 1579, Sir Francis Drake and his crew arrived in Golden Hind and spent five weeks repairing the ship and meeting with the natives. The Spanish found the entrance to the bay in 1769, and by 1776, the first colonizing party arrived to found the San Francisco and Mission Dolores.

In 1869, the first train arrived in San Francisco and in 1870 San Francisco became the tenth largest city in the United States. A large Chinese population of labourers recruited in the 1840s and 1850’s settled there. Irish immigrants settled into the Mission area and French, Italian, German, Russian, Australian, Jewish and many other nationalities contributed to the city’s development and growing.

San Francisco was a tiny settlement before the Gold Rush of 1849. The Gold Rush brought wild crowds of people to the city and surroundings.

After the rush was over, many prospectors returned from the gold fields and settled in the city, realizing that fortunes could be made just as well there. Mercantile establishments, small industries, and shipping to the Orient brought prosperity to the newcomers. San Francisco attracted a colourful array of characters. Famous writers such as Jack London and Mark Twain were there.

The 1906 Earthquake and fire devastated the city. But with its spirit, the city rebuilt itself—into a grander city than even before.

And it was no surprise that there is the Golden Gate Bridge—one of the world’s longest suspension bridges— over icy-cold, shark infested bay. It has the highest bridge towers ever made.

San Francisco hosts over 16 million people every year. Everyone knows about the Golden Gate Bridge, Alcatraz and Chinatown.

San Francisco is a popular location any time of the year. Summer is the prime tourist season, so prices are higher, lines are longer. One can go to most of the popular destinations: Union Square, North Beach, Chinatown, Ghirardelli Square and the Financial District.


QUESTIONS

1. When did European discovery and exploration of the area begin?

2. When did the first colonizing party arrive to found San Francisco?

3. When did the first train arrive in San Francisco?

4. Is it a multinational city?

5. Was it a big city before the Gold Rush?

6. What was the main reason and historical event that made San Francisco to become a big city?

7. What devastated the city in the 1906?

8. What is the main sightseeing of the city?

9. How many people visit San Francisco every year?


VOCABULARY

discovery — виявлення, відкриття

exploration — вивчення, дослідження

bay — бухта, затока

crew — суднова команда; екіпаж (судна)

to arrive — прибувати; досягати (чогось)

to repair — ремонтувати; лагодити

entrance — вхід

to found — заснувати,засновувати

labourer — некваліфікований робітник; чорнороб

to recruit — наймати (людей на роботу); набирати

to settle — оселити(ся), облаштуватися; населяти, заселяти(якийсь район)

Jewish — єврейський

to contribute — робити внесок (у науку, літературу і т. ін.)

development — розвиток, зростання; еволюція

to grow (past grew, p.p. grown) — рости, розростатися, збільшуватися

tiny — дуже маленький, малесенький

settlement — колонія, поселення, невелике селище

the Gold Rush — золота лихоманка

to bring (brought) — приносити

surroundings — околиці

prospector — розвідник, дослідник; старатель, золотошукач

fortune — багатство; щастя

mercantile — торговельний; комерційний

the Orient — схід; східні землі

prosperity — успіх, процвітання

array — група людей, безліч, масив

earthquake — землетрус

to devastate — руйнувати, спустошувати, розоряти

the Golden Gate Bridge — міст Золоті Ворота

suspension bridge — підвісний міст

shark infested bay — переповнена акулами затока

to host — приймати гостей


САН-ФРАНЦИСКО (1)


Відкриття і дослідження європейцями території затоки Сан-Франциско та її островів почалося в 1542 р. У 1579 р. сер Френсіс Дрейк і його команда прибули в Голден Хінд і провели там п’ять тижнів, відбудовуючи судно і зустрічаючись із місцевими жителями. Іспанці знайшли вхід у затоку в 1769 p., і в 1776 р. перша група колонізаторів прибула, щоб заснувати Сан-Франциско і місію Долорес.

У 1869 р. до Сан-Франциска прибув перший потяг, а в 1870 р. Сан-Франциско став десятим за розмірами містом Сполучених Штатів. Там осіла велика кількість китайських чорноробів, найнятих на роботу в 1840-х — 1850-х pp. Ірландські іммігранти облаштувалися на території місії, а французи, італійці, німці, росіяни, австралійці, євреї й представники багатьох інших національностей зробили вагомий внесок у розвиток і зростання міста.

До золотої лихоманки 1849 р. Сан-Франциско був малесеньким поселенням. Золота лихоманка привела в місто й околиці величезні юрби людей.

Після того як лихоманка закінчилася, багато розвідників повернулися із золотих копалень і облаштувалися в місті, розуміючи, що свій добробут можна було забезпечити так само і тут. Комерційні установи, маленькі підприємства і морська торгівля принесли процвітання новоприбулим. Сан-Франциско приваблював безліччю яскравих характерів. Були там і такі видатні письменники, як Джек Лондон і Марк Твен.

Землетрус і пожежа 1906 р. зруйнували місто. Але завдяки своєму духові, місто відбудувалося заново — і ще більше, ніж колись.

І це не дивно, що там знаходиться міст «Золоті Ворота» — один із найбільш довгих висячих мостів у світі — через повну акулами затоку. Цей міст має найвищі вежі, які коли-небудь були зроблені. Сан-Франциско зустрічає більше 16 млн. відвідувачів щороку. Кожний знає про такі визначні пам’ятки, як міст «Золоті Ворота», Алькатрас, Китайське містечко.

Сан-Франциско є популярним місцем у будь-який час року. Літо — це головний туристичний сезон, так що ціни в цей час вищі, черги довші.

Можна відвідати велику частину популярних місць, таких як площа Юніон Сквер, Північний пляж, Китайське містечко, площа Гірарделлі та фінансовий район.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити