Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

ATLANTA


People often call Atlanta the «Capital» of the New South. After World War II, the South, which had remained agricultural, experienced rapid industrialization and economic growth. There were many reasons for these changes. One of the most important was the invention of air-conditioning!

No city grew more than Atlanta, Georgia. Atlanta has the world’s second largest airport. Of the 500 largest companies in the United States, 450 have offices in Atlanta. Coca-Cola is one of these. And it is no surprising, the formula of Coca-Cola was developed over 100 years ago by a pharmacist in Atlanta.

Another characteristic of the New South is improved relations between blacks and whites. In this sense, too, Atlanta symbolizes the New South. In 1974, Atlanta became one of the first cities in the country to elect black man as its mayor.

With its booming economy, Atlanta attracts people from all over the country. A Californian is as likely to move to Atlanta as a Georgian is to move to California. Atlanta has also become an important cultural centre not only for the south but also for the world. Atlantans are proud of their city’s hosting the 1996 Olympic Games.

But as cosmopolitan as it has become, Atlanta has kept its southern charm — its air of politeness and leisurely pace. This combination of old and new, residents say, makes their city one of the best places to live.


QUESTIONS

1. How do people often call Atlanta?

2. What were the reasons for the changes of the South?

3. What are the characteristics of the New South?

4. Why are Atlantans proud of their city?

5. What is the charm of the city?


VOCABULARY

rapid — швидкий

growth — ріст

invention — винахід

improved — поліпшені

to elect — вибирати

booming — зростаючий

cosmopolitan — космополітичний, багатонаціональний

pace — крок

resident — житель


АТЛАНТА

Люди часто називають Атланту столицею нового Півдня. Після Другої світової війни Південь, що залишався сільськогосподарським районом, пережив швидку індустріалізацію й економічний ріст. Для цих змін було багато причин. Одна з найважливіших — винахід кондиціонерів повітря!

Жодне з міст не зростало так швидко, як Атланта, штат Джорджія. Другий за величиною аеропорт у світі знаходиться в Атланті. З 500 найбільших компаній Сполучених Штатів 450 мають офіси в Атланті. «Кока-Кола» — одна з них. Не дивно, адже формула кока-коли була розроблена більше 100 років тому фармацевтом з Атланти.

Наступна характеристика нового Півдня — поліпшені стосунки між чорними і білими людьми. У цьому плані Атланта теж символізує новий Південь. У 1974 р. Атланта стала першим містом у країні, що обрало мером негра.

З її зростаючою економікою, Атланта привертає увагу людей з усієї країни. Каліфорнієць із таким же задоволенням переїхав би в Атланту, як житель Джорджії — у Каліфорнію. Атланта стала важливим культурним центром не тільки для Півдня, але і для всього світу. Жителі Атланти пишаються, що в їхньому місті проводилися Олімпійські ігри 1996 р.

Незважаючи на те що Атланта стала багатонаціональним містом, вона зберегла свою південну чарівність — ввічливість і розміреність. І це поєднання, як говорять самі жителі, робить їхнє місто одним з найкращих місць для проживання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити