Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

FLORIDA


Florida is one of the USA states. It is located in the south-eastern part of the USA. It is a peninsula territory. The capital of the state is Tallahassee. The total population of Florida is about 16,000,000. It occupies the 4th place in the USA according to the number of citizens. The total area of the state is about 58,500 square miles. The great deal of territory is covered by marshes.

It stretches from north to south on 447 miles and from east to west on 361 miles. The total length of the beaches is 663 miles.

The biggest city is Miami.

Written records about Florida date back to the arrival of the Spanish explorer and adventurer Juan Ponce de Leon in 1513. He called the area la Florida, in honour of Pascua Florida(«feast of the flowers»), Spain’s Easter time celebration. Other Europeans may have reached Florida earlier, but no firm evidence of such achievement has been found.

Spain was not the only European nation that found Florida attractive. In 1562 the French explored the area. These French adventurers prompted Spain to accelerate her plans for colonization. In fact, in the beginning of the 17th century Spain’s power over what is now the south-eastern United States was unquestioned. Britain gained control of Florida in 1763 in exchange for Havana, Cuba, which the British had captured from Spain during the Seven Years’ War (1756-63). Spain evacuated Florida after the exchange, leaving the province virtually empty. The British had ambitious plans for Florida. It was split into two parts: East Florida and West Florida. The two Floridas remained loyal to Great Britain throughout the War for American Independence (1776-83). However, Spain, participating indirectly in the war, captured West Florida from the British in 1781. In 1784 it regained control of the rest of Florida as part of the peace treaty that ended the American Revolution. When the British evacuated Florida, Spanish colonists as well as settlers from the newly formed United States came pouring in. Finally, after several official and unofficial U.S. military expeditions into the territory, Spain formally ceded Florida to the United States in 1821. Territorial Period began and on March 3, 1845 Florida became the twenty- seventh state of the United States.


QUESTIONS

1. Where is Florida located?

2. What is the capital of the state?

3. What place does Florida occupy according to the number of citizens?

4. Are there beaches in Florida?

5. What is the biggest city of the state?

6. Who called the area la Florida?

7. Was Spain the only European nation that found Florida attractive?

8. When did Britain gain control of Florida?

9. When did Spain formally cede Florida to the United States?

10. When did Florida become a state of the USA?


VOCABULARY

peninsula — півострів

to occupy — захоплювати, завойовувати, заволодівати; окупувати; займати

citizen — громадянин; громадянка

great deal — велика частина

marsh — болото, драговина

ч to stretch — мати протягненість, простягатися, тягтися (у просторі)

beach — пляж

to date back — датуватися

explorer — дослідник

adventurer — мандрівник, шукач пригод

Easter — церк. свято Великдень

to reach — досягати, доходити, доїжджати до; добиратися до

evidence — доказ, підтвердження; свідчення

firm evidence — тут: письмовий доказ

achievement — досягнення, успіх

attractive — привабливий, притягальний

to prompt — спонукати; штовхати (до чогось), підказувати

to accelerate — прискорювати, пришвидшувати

to gain — добувати, заробляти; одержувати, здобувати

in exchange for — в обмін на

virtually — фактично, практично, по суті; воістину

ambitious — честолюбний; претензійний

to split — розколювати(ся); розщеплювати(ся); розділяти, поділяти на частини

to remain — залишатися; жити, перебувати; знаходитися

throughout — усюди; на всьому протягненні; через; по всьому (про фізичний простір)

the War for American Independence — війна за незалежність Америки

to participate — брати участь

to capture — захоплювати, окупувати; заволодіти, захопити; завоювати

to pour in — тут: стектися кудись

to cede — залишати, здавати (територію, фортецю й т. ін.); поступатися (у суперечці)


ФЛОРИДА


Флорида є одним зі штатів США. Вона розташована в південно-східній частині країни (США). Ця територія є півостровом. Столиця штату — місто Таллахассі. Загальна кількість жителів приблизно 16 000 000 чоловік. Вона (Флорида) займає 4 місце в США за кількістю жителів. Загальна площа штату становить приблизно 58 500 кв. миль. Велика частина території вкрита болотами.

Штат простягається з півночі на південь на 447 миль і зі сходу на захід на 361 милю. Загальна довжина берестової лінії становить 663 милі.

Найбільшим містом є Майамі.

Письмові згадки про Флориду датуються прибуттям іспанських дослідників і авантюриста Хуана Понсе де Леона в 1513 р. Він назвав область Ла Флорида, на честь Паскуа Флорида («банкет квітів»), великоднього святкування в Іспанії. Інші європейці, можливо, досягали Флориди раніше, але ніяких письмових свідчень про це знайдено не було.

Іспанці не були єдиною європейською нацією, яка вважала Флориду привабливою. У 1562 р. французи досліджували цю область. Ці французькі авантюристи спонукали Іспанію прискорити свої плани колонізації. Фактично на початку XVII сторіччя влада Іспанії в тому місці, що є тепер південно-східними Сполученими Штатами, була беззастережною. Англія одержала контроль над Флоридою в 1763 р. в обмін на Гавану, Кубу, яку британці захопили в Іспанії протягом Семирічної війни (1756-1763 pp.). Після обміну Іспанія поступилася Флоридою, залишаючи область практично спустошеною. У британців були честолюбні плани щодо Флориди. Вона (область) була розділена на дві частини: Східну і Західну Флориду. Обидві Флориди залишалися лояльними до Великобританії протягом усієї війни за незалежність Америки (1776-1783 pp.). Однак Іспанія, беручи побіжно участь у військовому конфлікті, захопила Західну Флориду в британців у 1781 р. У 1784 р. вона відновила контроль над іншою областю Флориди, що було частиною мирної угоди, яка поклала кінець Американській революції. Коли британці залишили Флориду, іспанські колоністи, як і поселенці з недавно сформованих Сполучених Штатів, стеклися туди. Нарешті, після декількох офіційних і неофіційних військових експедицій Сполучених Штатів на цю територію Іспанія в 1821 р. формально віддала Флориду Сполученим Штатам. Розпочався територіальний період в історії штату, а 3 березня 1845 р. Флорида стала двадцять сьомим штатом Сполучених Штатів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити