Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

THE COWBOYS


People’s images of the cowboy don’t quite fit the reality. For example, people often think of all cowboys as white Americans. Actually, the first cowboys were Mexican, many cowboy customs began in Mexico. There were also black cowboys — often ex-slaves freed by the Civil War — and Indian cowboys. People also forget that the cowboy’s main job was to take care of cows and to get them to market. The cowboy’s life, although full of advantage, was hard and often boring.

In the mid-1860s Texas cattle ranchers found that in other states, like Kansas, they could get ten times as much money for their cattle. This is how cattle drives got started. On the drives, cowboys took the cattle along trails from Texas up to Kansas and even further north.

The cattle of different owners grazed together in open grasslands. They were branded, or marked with their owner’s symbol. When it was time for the drive, the cowboys would round up the cattle that had the right brand. Brands were also meant to discourage rustlers, or cattle thieves; cattle owners chose brands that would be hard to change.

On the trail, cowboys worked from before sunup to after sundown. At night they took turns guarding the cattle. One constant danger was the stampede: a change in weather or an unexpected noise was enough to make the cattle run.

The era of the cattle drive — the real era of the cowboy — lasted only about twenty years. As more land was fenced in, cattle could no longer graze freely. There were also too many cattle. By the late 1880s, some cattle trails were actually crowded!

Today, there are still cattle ranches and cowboys. The work in many ways remains the same. But with fences and modern machines a lot has changed. Even cattle rustlers now use planes and helicopters!

Rodeos give modern cowboys a chance to show their skills. In the old days, when cowboys got bored on cattle drives, they often challenged each other to informal competitions. Soon towns had more formal competitions for cowboys. Today the Professional Rodeo Cowboys Association sponsors about 700 rodeos a year.

Texas and other western states have ranches that will take you on modern cattle drives. On a drive you’ll live like a cowboy — sleeping on the ground and eating beans and beef. You’ll do work that cowboys do rounding up and branding cattle.


QUESTIONS

1. Who were the first cowboys?

2. What was the cowboy’s life like?

3. How many years did the era of the cattle drive last?

4. What do modern cowboys do?

5. Would you like to live a cowboy life for a while?


VOCABULARY

ex-slaves — колишні раби

trail — слід, дорога

to grave — пастися

brand — тавро, знак

stampede — панічна втеча

ranch — ферма, ранчо

to challenge — кидати виклик


КОВБОЇ


Уявлення людей про ковбоїв не зовсім відповідає реальності. Наприклад, люди часто думають, що всі ковбої — білі американці. Насправді першими ковбоями були мексиканці, і ковбойські звичаї зародилися в Мексиці. Часто зустрічалися і чорні ковбої — колишні раби, звільнені громадянською війною, і ковбої-індіанці. Люди також забувають, що основна робота ковбоїв — стежити за коровами і возити їх на ринок. Життя ковбоїв, хоча й було повне переваг, було важким і часто нудотним.

У середині 1860-х pp. техаські скотарі відкрили, що в інших штатах, таких як Канзас, вони могли за свою худобу одержати в десять разів більше грошей. І осьде почався перегін худоби. Ковбої гнали худобу по дорозі з Техасу в Канзас і навіть далі на північ.

Худоба різних власників паслася разом на відкритому пасовищі. Тварини були позначені символами власників. Коли приходив час перегону, ковбої зганяли худобу з необхідним знаком. Ці знаки часто заплутували злодіїв; власники вибирали таке тавро, яке було важко змінити.

Під час перегону ковбої працювали від світанку до заходу сонця. Уночі вони по черзі охороняли череду. Одною постійною небезпекою була панічна втеча худоби: зміни погоди або несподіваного шуму бути достатньо, щоб череда побігла.

Ера перегонів худоби — справжня ера ковбоїв — тривала тільки близько 20 років.

Оскільки все більше землі огороджувалося тином, худоба не могла більше пастися вільно, а худоби було вже дуже багато.

До кінця 1880-х pp. деякі шляхи перегону худоби були навіть переповнені!

Сьогодні все ще існують тваринницькі ранчо і ковбої. Багато в чому робота залишається тією ж. Але з появою огороджень і сучасних машин багато що змінилося. Навіть викрадачі худоби зараз використовують літаки та вертольоти!

Родео дають сучасним ковбоям шанс показати свої вміння. У колишні часи, коли ковбої нудьгували на перегонах худоби, вони часто викликали один одного на неофіційні змагання. Незабаром у містах з’явилися офіційні змагання для ковбоїв. Сьогодні Асоціація професійних ковбойських родео є спонсором більш як 700 родео на рік.

У Техасі й в інших західних штатах є ферми, де ви можете побувати на сучасних перегонах худоби. Де ви будете жити, як справжній ковбой, — спати на землі, їсти боби і яловичину. І ви будете робити ту ж роботу, що й ковбої, — об’їжджати та таврувати худобу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити