Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

ALASKA


Alaska is big. It is twice the size of Texas, the next largest state, and almost one fourth the size of the continental United States. Alaska spans four time zones.

Alaska’s location, of course, also makes it different. One third of Alaska is above the Arctic Circle. Alaska has had temperatures as low as 80 °F and has areas of permafrost, ground that is always frozen.

Although Alaska is the largest state, it has the fewest people: 0,7 person per square mile.

According to an Indian legend, an Indian long ago helped a giant in Siberia kill his rival, who fell dead into the sea, forming a land bridge to North America. Scientists say that at times from about 15 000 to about 40 000 years ago, the sea level was so low that people could walk from Siberia to North America. These were the first inhabitants in Alaska.

Today Alaska has slightly over 500 000 people, about 15 per cent of whom are native. «Native» refers to people in three groups: Indian, Eskimo, and Aleut. The Indians are of several different tribes. The Eskimo live not only in Alaska but also in an area from Siberia to Greenland. The origin of the Aleuts is not known. It is thought they may have come long ago from a northern island of Japan.

The first non-natives came from Russia. Many Alaskans still belong to the Russian Orthodox Church.

Traditionally, Eskimos used dogsleds to get around in winter. Now, snowmobiles have largely replaced dogsleds. But dogsled racing is a favourite Alaskan sport.

Alaska has only about 10 000 miles of road — not much especially for a state its size. The Alaska Highway links Alaska to the other states through Canada.

The Southeast Alaska consists of a thin strip of mainland and islands. It is a magnificently scenic land of ocean, rugged coasts, steep mountains, glaciers and rainforests.

South Central Alaska, a mainly coastal area, has over half of Alaska’s population. The majority of these people live in the city of Anchorage.

Southwest Alaska consists of a peninsular — the Alaska Peninsula — and island, including the Aleutian Islands, which reach out over one thousand miles into the Pacific. The relatively few people who live in the Southwest are mainly Aleut and Eskimo. Except for its forested western part, the Southwest is tundra, land without trees. The weather tends to be foggy, rainy, and windy.


QUESTIONS

1. Is Alaska big?

2. What does the Indian legend tell about Alaska?

3. What people live in Alaska?

4. What do people use to get around in winter?

5. What is the Southeast Alaska like?

6. What is the Southwest Alaska like?


VOCABULARY

permafrost — постійно замерзлий

giant — велетень

dogsleds — сани, запряжені собаками

mainland — материк

rugged — нерівний

steep — стрімкий

glaciers — льодовики

rainforest — непрохідні ліси

peninsular — півострів


АЛЯСКА


Аляска велика, за розміром як два Техаси. Аляска — другий найбільший штат і займає одну четверту всіх континентальних Сполучених Штатів, має чотири часових пояси.

Розташування Аляски відрізняє її від інших штатів. Одна третина Аляски розташована вище від Арктичного кола. Температура досягає -80 °F (за Фаренгейтом), є місця з вічною мерзлотою.

Хоча Аляска й великий штат, населення там найменше: 0,7 чоловік на квадратну милю.

Як говорить індійська легенда, давним-давно індіанець допоміг велетневі із Сибіру вбити його суперника, який мертвий упав у море, і утворився земний міст до Північної Америки. Учені говорять, що колись, 15 000— 40 000 років тому, рівень моря був таким низьким, що люди могли вільно проходити із Сибіру в Північну Америку. І це були перші поселенці Аляски.

Сьогодні на Алясці близько 500 000 населення, 15 % — корінні мешканці. До «корінних» відносять три групи: індіанців, ескімосів й алеутів. Індіанці являють собою кілька різних племен. Ескімоси живуть не тільки на Алясці, але також на території від Сибіру до Гренландії. Походження алеутів невідоме. Вважається, що вони прийшли з північного японського острова.

Перші некорінні жителі були з Росії. Багато жителів Аляски дотепер належать до російської православної церкви.

За традицією, для того щоб об’їхати місцевість узимку, ескімоси користувалися собачою запряжкою. Сьогодні снігоходи здебільшого заміняють собак. Але перегони на собачих запряжках — улюблений вид спорту жителів Аляски.

Аляска має всього близько 10 000 миль доріг, це небагато для такого великого штату. Швидкісні траси Аляски з’єднують її з іншими штатами через Канаду.

Південно-східна Аляска складається з тонкої смуги материка й островів. Це надзвичайно мальовниче місце, де є океан, нерівне узбережжя, круті гори, льодовики та непрохідні хащі.

Південно-центральна Аляска — переважно береговий район, має більше половини населення Аляски. Більшість людей живе в місті Анкораж.

Південно-західна Аляска складається з півострова Аляска й островів, уключаючи Алеутські острови, що на 1000 миль виступають у Тихий океан. Відносно невелика кількість людей південного заходу — алеути й,ескімоси. Крім лісової західної частини, решта південно-західної частини — тундра, земля без дерев. Погода в основному мрячна, дощова і вітряна.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити