Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

STATEHOOD OF ALASKA (1867-1959)


On March 30, 1867, Secretary of State William H. Seward signed an agreement with Baron Eduard Stoeckl, the Russian Minister to the United States. The agreement ceded possession of the vast territory of Alaska to the United States for the sum of 7.2 million of dollars.

The 40th Congress (186 7-1869) passed a law, which made Alaska a customs district of the U. S. but made no other efforts to establish the civil infrastructure that President Johnson had hinted at. The relations between settlers and natives of Alaska were tense that was why the Navy forces were called upon to maintain order. From 1879-1884, the Navy governed Alaska, as most of its inhabitants were located in the coastal southeastern part of the state. In 1884 Alaska became a civil and judicial district and provided the territory with judges, clerks, and marshals.

The Klondike Gold Rush of 1897-1898 was the first event to gain significant exposure for the great, white North. During the decade of 1890-1900, more than 30, 000 people surged into the Yukon Territory and Alaska, when gold was discovered in Alaska.

Mining, fishing, trapping, and mineral production flourished and a true «colonial economy» developed.

Alaska had a population of about 58,000 in 1916, when Alaska’s first statehood bill was introduced. But it failed.

And only on January 3,1959, President Eisenhower signed the official declaration, which made Alaska the 49th state.


QUESTIONS

1. When was Alaska ceded to the USA?

2. Who signed the agreement between Russia and the USA?

3. When did Alaska become a customs district of the USA?

4. What relations were between settlers and natives of Alaska in the beginning?

5. Why were the Navy forces called to Alaska?

6. When did Alaska become a civil and judicial district?

7. What was the first event to gain significant exposure for Alaska?

8. What was the reason for arriving of more than 30,000 people into the Yukon Territory and Alaska in 1890—1900?

9. How many people lived in Alaska in 1916?

10. When did Alaska become the 49th state?

11. Who signed the declaration that made Alaska the 49th state?


VOCABULARY

to sign an agreement — підписати угоду

to cede — поступатися

possession — володіння

vast — великий

customs — митниця

effort — зусилля

to establish — установлювати, засновувати

to hint at — натякати на що-небудь

relations — відносини

settler — поселенець

native — місцевий житель

the Navy — військово-морський флот

to maintain order — підтримувати порядок

judges — судді

clerks — клерки

marshals — шерифи

inhabitant — житель

tense — напружений

The Klondike Gold Rush — золота лихоманка Клондайку

to surge into — напливати, наринути (про юрбу)

to flourish — процвітати

bill — білль, законопроект


СТАНОВЛЕННЯ АЛЯСКИ ЯК ШТАТУ (1867-1959)


30 березня 1867 р. держсекретар Вільям X. Севард і барон Едуард Стоекл, російський міністр у Сполучених Штатах, підписали угоду. Згідно з угодою Сполученим Штатам Америки за суму 7,2 мільйона доларів передавалася у володіння велика територія Аляски.

40-й конгрес (1867-1869 pp.) видав закон, який зробив штат Аляска митним районом США, інших зусиль для встановлення якої-небудь громадської інфраструктури, на яку натякнув президент Джонсон, зроблено не було. Відносини між поселенцями й уродженцями штату Аляска були напруженими, тому, щоб підтримувати порядок, сюди були покликані військово-морські сили. З 1879 по 1884 pp. штатом Аляска керував флот, оскільки більшість його жителів проживала в прибережній південно-східній частині. У 1884 р. штат Аляска став громадським і судовим районом, і територія була забезпечена суддями, клерками й шерифами.

«Золота лихоманка» Клондайку 1897-1898 pp. стала тим випадком, який показав істотне значення безкрайньої білої Півночі. Після того як на Алясці було виявлене золото, сюди, на територію Юкону і штату Аляска, протягом десятиліття (1890-1900 pp.) прибуло більше ЗО 000 000 чоловік.

Гірська промисловість, лов риби, траперство і видобуток мінералів процвітали, розвивалася справжня «колоніальна економіка».

Перший законопроект про надання Алясці статусу штату був представлений у 1916 p., коли населення Аляски становило приблизно 58 000 чоловік. Він не пройшов.

І тільки 3 січня 1959 р. президент Ейзенхауер підписав офіційну декларацію, яка оголосила штат Аляска 49-м штатом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити