Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

CALIFORNIA


California is frequently described as being «like America, only more so». In California, America’s good points often seem even better and its problems even worse. Many people think of California as the state that symbolizes the American dream. Their individuals have the opportunity to succeed — to do and be what they want.

Geography adds to the sense that California is somehow a symbol of the American dream. When you stand on California’s high rocky northern coast, you are aware that you are at the end of the continent. For several centuries, Americans pushed west in search of a better life. California was as far as they could go.

The rocky coast of the north is very different from the sandy beaches for which southern California is famous. There are three of the six world’s tallest trees. The redwoods are also very old; some are 2000 years old. Redwood forests and swiftly running rivers are a part of northern California’s environment.

California’s Death Valley, the lowest spot in the United States, is also one of the hottest and driest. In Death Valley temperatures have reached 135 °F and often there’s no rain for years.

The land in northern California is more like Oregon, the land in Southern California is more like Mexico.

Northern and southern California also differ in lifestyle. Northern Californians accuse southern Californians of being superficial and materialistic — of not being serious and caring only about money and the things money can buy. Southern Californians say that northern Californians are snobby and really just jealous.

California’s people come from many different places and cultures. Over one-fourth of California’s population is Hispanic. California also has a large Asian population; one-third of all Asian-Americans live in California. It was originally part of Mexico, and some Hispanics are the descendants of old Californian families. Many others are Mexican-Americans who came more recently. People keep moving to California from many parts of the United States and the world.


QUESTIONS

1. What does California symbolize?

2. What environment is California famous for?

3. Does northern California differ from southern California?

4. What do these people think about each other?

5. Where do California’s people come from?


VOCABULARY

frequently — часто

worse — гірше

to succeed — процвітати

swift — швидкий

to accuse — обвинувачувати

superficial — поверховий

snobby — вискочка

jealous — заздрий


КАЛІФОРНІЯ


Каліфорнію часто описують так: «Як Америка, тільки трохи краща». Гарні якості Америки в Каліфорнії здаються кращими, а проблеми — гіршими. Багато хто вважає, що Каліфорнія символізує американську мрію. Різні особистості мають можливість процвітати, робити що хочуть і бути ким хочуть.

Географія додає своє до відчуття, що Каліфорнія якоюсь мірою — символ американської мрії. Коли ви стоїте на високому скелястому північному узбережжі Каліфорнії, то цілком усвідомлюєте, що знаходитеся на краю континенту. Протягом декількох століть американці рухалися на захід у пошуках кращого життя, Каліфорнія була тією далекою точкою, куди вони могли добратися.

Скелясте узбережжя півночі досить відрізняється від відомих піщаних пляжів, якими знаменита Південна Каліфорнія. У Каліфорнії є 3 з 6 найвищих дерев світу. Червоні ліси дуже давні, деяким з них близько 2000 років. Ліси червоних дерев і швидкі ріки — частина Північної Каліфорнії.

Каліфорнійська Долина Смерті — найнижча точка Сполучених Штатів, вона також найбільш гаряча і суха. Температура в долині сягає 135 °F (за Фаренгейтом) і тут часто немає дощів роками.

Земля Північної Каліфорнії більше схожа на Орегон, а земля Південної Каліфорнії — на Мексику.

Північна та Південна Каліфорнія відрізняються і способом життя. Північні каліфорнійці вважають, що жителі півдня поверхові й матеріалістичні — вони несерйозні і думають тільки про гроші та про те, що на них можна купити. Південні каліфорнійці вважають, що жителі півночі вискочки і всього лише заздрять.

Люди Каліфорнії походять з багатьох різних місць і культур. Одна четверта каліфорнійського населення — іспанці; велике азіатське населення; одна третина всіх азіато-американців живе в Каліфорнії. Спочатку вона була частиною Мексики, і деякі іспанці є нащадками старих каліфорнійських родин. Багато інших — мексикано-американці, які прибули не дуже давно. Люди продовжують приїжджати в Каліфорнію з різних частин Сполучених Штатів і світу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити