Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

AMERICAN HOMES (1)


The majority of Americans live in or near large cities, but small living-town is still widespread. A suburb (a small community near a big city) offers the advantages of safer, more intimate small-town life with the recreational and cultural activities of the big city nearby. For the typical American family, home may be at different place every five or six years. Most moves relate to new job opportunities, but sometimes the American pioneering spirit and desire for adventure inspire the move.

About two-thirds of Americans live in homes or apartments that they own. But many people rent their living quarters. Some high-rise apartments are very expensive and elegant, but many are built for moderate or even low- income families. Many apartment buildings are condominiums or cooperative apartments, which means that each family owns the unit it lives in. More than 10 million Americans live in mobile homes, living quarters built on wheels. They can be moved, but are generally brought to a site that becomes more or less permanent. Then the wheels are removed and the home is attached to the ground. Because they cost less than conventional homes, mobile homes are especially popular with young couples and retired couples with a limited income.


QUESTIONS


1.    Where do the majority of Americans live?

2.    What is a «suburb»?

3.    Do many people rent their living quarters?

4.    What can you tell about mobile homes?

5.    Why are mobile houses so popular with young couples?


VOCABULARY


majority — більшість

suburb — передмістя

to inspire — надихати

living quarter — житлова площа

mobile house — пересувний будинок

permanent — постійний

income — прибуток


ЖИТЛО АМЕРИКАНЦІВ (1)


Більшість американців живе у великих містах або поблизу них, хоча проживання в маленьких містах усе ще поширене. Передмістя (маленьке селище поблизу великого міста) дає переваги безпечного, більш відокремленого життя в маленькому місті поблизу великого міста з розважальними і культурними закладами. Типова американська родина змінює місце проживання кожні п'ять або шість років. Більшість переїздів співвідносяться з можливістю нової роботи, але іноді американців надихають на переїзд дослідницький дух і потяг до пригод.

Близько 2/3 американців живуть у будинках або квартирах, які є їхньою власністю. Але багато хто знімає житлові площі. Одні квартири високого рівня дуже дорогі й елегантні, інші побудовані для родин скромних і навіть для родин з низьким прибутком. Багато житлових будинків знаходяться в спільному володінні або є кооперативними квартирами — це значить, що кожна родина володіє площею, на якій живе. Більше 10 млн. американців живуть у пересувних будинках — житлових площах, побудованих на колесах. Вони можуть переїжджати, але зазвичай стоять на місці, яке стає більш-менш постійним. Потім колеса прибираються і будинок стає на землю. Через те, що ці будинки коштують менше, ніж житло зі зручностями, пересувні будинки особливо популярні серед молодят і пенсіонерів з обмеженим прибутком.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити