Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE GEOGRAPHICAL POSITION OF GREAT BRITAIN (2)


The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. The British Isles consist of two large islands, Great Britain and Ireland and about five thousand small islands. Their total area is over 244 000 square kilometres.

The United Kingdom is made up of four countries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Their capitals are London, Cardiff, Edinburgh and Belfast respectively. Great Britain consists of England, Scotland and Wales and does not include Northern Ireland. But in everyday speech «Great Britain» is used to mean the United Kingdom. The capital of the United Kingdom is London.

The British Isles are separated from the continent by the North Sea and the English Channel. The western coast of Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and the Irish Sea.

Shakespeare called Britain a «precious stone set in the silver sea» because of its natural beauty. It has a picturesque countryside where you can find mountains, plains, valleys and sandy beaches. Ben Nevis in Scotland is the highest mountain, but it is only 1343 metres high.

There are a lot of rivers kuGreat Britain, but they are not very long. The Severn is the longest river, while the Thames is the deepest and the most important one.

The mountains, the Atlantic Ocean and the warm waters of Gulf Stream influence the climate of the British Isles. It is mild the whole year round.

The UK is one of the world’s smaller countries. Its population is over 58 million. About 80 % of the population live in cities.

The UK is a highly developed industrial country. It is known as one of the world’s largest producers and exporters of machinery, electronics, textile, aircraft and navigation equipment. One of the chief industries of the country is shipbuilding.

The UK is a constitutional monarchy. In law, the Head of State is the Queen. In practice, the Queen reigns, but does not rule. The country is ruled by the elected government with the Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two chambers: the House of Lords and the House of Commons.

There are three main political parties in Great Britain: the Labour, the Conservative and the Liberal.


QUESTIONS

1. Where is the UK situated?

2. What countries is the UK made of? What are their capitals?

3. What is the highest mountain on the British Isles?

4. Why is the climate of the British Isles mild?

5. What does the constitutional monarchy mean?


VOCABULARY

respectively — відповідно

to include — включати

precious — коштовний

valley — долина

textile — текстиль

aircraft — літаки

to reign — царювати


ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (2)


Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії розташоване на Британських островах. Британські острови складаються з двох великих островів, Великобританії й Ірландії, і близько п’яти тисяч маленьких островів. їхня загальна площа — більш як 244 000 кв. км.

Сполучене Королівство утворене з чотирьох країн: Англії, Уельсу, Шотландії й Північної Ірландії. їхні столиці Лондон, Кардіфф, Единбург і Белфаст відповідно. Великобританія складається з Англії, Шотландії й Уельсу і не включає Північну Ірландію. Але в повсякденному мовленні «Великобританія» вживається на позначення Сполученого Королівства. Столиця Великобританії — Лондон.

Британські острови відділені від континенту Північним морем і протокою Ла-Манш. Західне узбережжя Великобританії омивається Атлантичним океаном й Ірландським морем.

За її красу Шекспір називав Британію «коштовним каменем у срібному морі». Місцевість Британії дуже мальовнича, там можна знайти гори, рівнини, долини і піщані пляжі. Бен Невіс — найвища гора в Шотландії, але її висота лише 1343 метри.

У Британії багато рік, але вони не дуже довгі. Северн — найдовша річка, натомість Темза — найглибша і найважливіша.

Гори, Атлантичний океан і тепла течія Гольфстрім впливають на клімат Британських островів. Протягом усього року клімат м’який.

Великобританія — одна з найменших країн світу. Її населення близько 58 мільйонів чоловік. Близько 80 % населення живе в містах.

Британія — високорозвинена індустріальна країна. Вона відома своєю великою продуктивністю й експортом машинного устаткування, електроніки, текстилю, літаків і судноплавного устаткування. Кораблебудування — одна з головних галузей промисловості країни.

Великобританія — конституційна монархія. За законом глава держави — королева. А на практиці королева царює, але не править. Країною керує обраний уряд на чолі з прем’єр-міністром. Британський парламент складається з двох палат: палати лордів і палати громад.

У Британії існують 3 основні політичні партії: Лейбористська, Консервативна і Ліберальна.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити