Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

NORTHERN IRELAND (1)


Northern Ireland, also known as Ulster, is still a part of the United Kingdom. It is made up of six countries: Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry, Tyrone. One third of the population lives in and around the capital, Belfast. Belfast is also the most important port and commercial and industrial centre. Some parts of the territory, those that are not close to the capital, have remained mainly rural.

The Irish population is divided into two groups: the Protestants and the Catholics. The Protestants are of British origin. They are descendants of British settlers who came to Ireland in the XVIth and XVIIth centuries, during and after the Reformation. The Catholics are mostly natives of Ireland.

The Protestants were the majority and dominated the Catholics with strong discrimination. In 1968 the Catholics began the movement for equal civil rights.

The fightings between the two groups of the population continue to this day.

Northern Ireland has a strong cultural tradition: songs, dances, literature and festivals. It has its own Art Council, and there are orchestras, theatres, ballet and opera companies.


QUESTIONS

1. How many countries are there in Northern Ire land?

2. What is the capital of Northern Ireland?

3. Into what parts is the Irish population divided?

4. Who are the Catholics?

5. Who are the Protestants?

6. Has the Catholics-Protestants problem been sol ved?

7. Does Northern Ireland have strong cultural traditions?


VOCABULARY

population — населення

origin — походження

descendant — нащадок

settler — поселенець, переселенець

discrimination — дискримінація

civil rights — громадські права


ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ (1)


Північна Ірландія, відома як Ольстер, також є частиною Сполученого Королівства. Вона складається із шести частин: Антрим, Даун, Ферманаг, Лондондеррі й Тірон. Третина населення мешкає в столиці — Белфасті — і навколо неї. Белфаст також є найважливішим портом, комерційним і промисловим центром. Деякі частини території, розташовані не зовсім близько до столиці, залишаються, у своїй більшості, сільськими.

Ірландське населення поділяється на дві групи: протестантів і католиків. Протестанти британського походження. Вони є нащадками британських поселенців, які прийшли в Ірландію в XVI-XVII століттях, під час і після Реформації. Католики в основному є уродженцями Ірландії.

Протестанти панували й домінували над католиками, причому спостерігалася сильна дискримінація. У 1968 р. католики почали рух за рівні громадянські права.

Боротьба між двома групами населення продовжується й донині.

У Північній Ірландії збереглися міцні культурні традиції: пісні, танці, література й фестивалі. Є своя власна Академія мистецтв, а також оркестри, театри, балетні й оперні трупи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити