Англійська мова 1500 тем

АМЕРИКА Й АМЕРИКАНЦІ

LABOUR DAY


Labour Day is a legal holiday. It is celebrated each year on the first Monday in September. The idea of this holiday is to honour workers in America and to give them a long weekend holiday from work.

Labour Day was started in 1882 by a union called the Knights of Labour. The first celebration was a long parade followed by a picnic in New York City. In 1894 Congress made it a legal holiday.

In America workers were not always treated well. In the early days of the 1800's hundreds of thousands of immigrants from Europe came to the United States. They worked for very little pay. The owners of factories gave them much work but paid little money. The employees had to work 10 to 16 hours a day. Women and children worked cheaper than men.

In the 1800's workers led the fight. They organized the workers in labour unions. In 1886 the American Federation of Labour was organized. Wages, hours of labour and working conditions have improved since that time.

American employers and workers of today face the problems of automation and competition of goods made in foreign countries where wages and costs are lower. Labour Unions help to find solutions to protect American workers.

Labour Day is traditionally celebrated with parades, speeches. Barbecues and picnics are popular on Labour Day. They mark the end of the summer season.

The unions want the public to know that the workers of America do an excellent job.


QUESTIONS


1.    When is the Labour Day celebrated?

2.    What is the idea of this holiday?

3.    What were the conditions of work in early 1800's?

4.    What was improved since that time?

5.    How do people celebrate this day?

6.    Do we have such holiday in Ukraine?


VOCABULARY


labor (ам.) = labour (англ.) — робота, праця

honor (ам.) = honour (англ.) — честь, шанувати

to treat — обходитися з ким-небудь

pay (paid, paid) — плата, платити

employee — службовець, працівник

to improve — поліпшувати

wage — жалування, зарплата


ДЕНЬ ПРАЦІ


День праці — це офіційне свято. Він відзначається щороку в перший понеділок вересня. Головна ідея цього свята — ушанувати працівників Америки і дати їм відпочинок від роботи.

День праці був заснований у 1882 р. спілкою, що називалася « Лицарі праці». Перше святкування проходило з парадом і пікніками в Нью-Йорку. У 1894 р. Конгрес зробив це свято офіційним.

В Америці з робітниками не завжди добре обходилися. На початку 1800-х рр. сотні тисяч іммігрантів з Європи приїхали до Сполучених Штатів. Вони працювали за дуже маленьку плату. Хазяї фабрик давали їм багато роботи, але мало платили. Робітникам доводилося працювати 10—16 годин на день. Праця жінок і дітей оплачувалася менше, ніж праця чоловіків.

У 1880-х рр. робітники почали боротьбу. Вони об'єднувалися в робочі спілки. У 1886 р. була організована Американська федерація праці. Відтоді покращилися оплата, час і умови праці. Сьогодні американські роботодавці і робітники зіштовхуються з проблемою автоматизації праці та конкуренцією товарів, зроблених у закордонних країнах, де зарплата й ціни нижчі. Американські робочі спілки допомагають у пошуку рішень захисту трудящих.

День праці, як правило, відзначається з парадами і промовами. Барбекю та пікніки дуже популярні в цей день. Вони відзначають кінець літнього сезону.

Спілки хочуть, щоб народ знав, що робітники Америки виконують свою роботу прекрасно.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити